Jolanta Życińska
Jolanta Życińska
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The influence of cognitive-behaviour therapy on quality of life and self-esteem in women suffering from breast cancer
E Wojtyna, J Życińska, P Stawiarska
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 12 (2), 109-117, 2007
472007
Test Sensu Życia (Purpose in Life Test, PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka: analiza psychometryczna
MJ Jolanta Życińska
Czasopismo Psychologiczne 17, 133-141, 2011
222011
Wpływ wsparcia społecznego na przebieg zaburzeń depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku
E Wojtyna, M Dosiak, J Życińska
Psychogeriatria Polska 4 (1), 17-26, 2007
222007
Assessment of psychological distress and depression in cancer patients Ocena dystresu i depresji u osób chorych na nowotwory złośliwe
J Car, J Zycińska, W Lasota
Przeglad epidemiologiczny 66 (4), 689-695, 2012
17*2012
Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji
I Heszen, J Życińska
Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica, 2008
152008
How to measure motivation to change risk behaviours in the self-determination perspective? The Polish adaptation of the Treatment Self-Regulation Questionnaire (TSRQ) among …
J Życińska, M Januszek, M Jurczyk, J Syska-Sumińska
Polish Psychological Bulletin 4 (43), 261-271, 2012
142012
The relationship between general and specifi c self-effi cacy during the decision-making process considering treatment
J Życińska, A Kuciej, J Syska-Sumińska
Polish Psychological Bulletin 43 (4), 278-287, 2012
82012
P0362-Effects of volunteering on the physical and mental health of older adults: Does the type of volunteer work matter?
J Zycinska
European Psychiatry 23 (S2), S298-S299, 2008
72008
Positive and negative aspects of well-being as correlates of breast reconstruction decision
J Zycinska, E Gruszczynska, A Choteborska
Quality of Life Research 23, 1803-1812, 2014
62014
Perceptual differences regarding health and environmental problems and their remedies in two states of the former Czechoslovakia
F Slachtová, H., Avdicová, M., Tvrdík, J., Fletcher, T., Dusseldorp, A ...
Central European Journal Of Public Health, 44-49, 2003
52003
Twórcze kształtowanie samego siebie poprzez doświad czenie nieuleczalnej choroby (na przykładzie chorych na stwardnienie roz siane). W: I. Heszen-Niejodek (red.)
J Życińska
Doświadczenie kryzysu-szansa roz woju czy ryzyko zaburzeń, 89-117, 1995
51995
How to measure the self-determination continuum? Initial validity evidence for the polish version of the Global Motivation Scale (GMS)
J Zycinska, M Januszek
Current Psychology, 1-10, 2019
42019
Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Brief Fatigue Inventory wśród chorych z rozpoznaniem nowotworu płuc
J Życińska, M Januszek, M Kudłacik, A Pawlak
Psychoonkologia 20 (2), 75-83, 2016
4*2016
Polska adaptacja skali DistressThermometer i Problem List
J Życińska, E Wojtyna, A Heyda, A Syska‐Bielak
Badania walidacyjne wśród pacjentów onkologicznych. X Ogólnopolska …, 2009
42009
Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji
I Heszen-Niejodek, J Życińska
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica", 2008
42008
Cognitive components and health-related behaviors as predictors in the process of smoking cessation.
J Życińska
Polish Psychological Bulletin, 2006
42006
Znaczenie poczucia własnej skuteczności w kształtowaniu obrazu siebie i jakości związku małżeńskiego przez kobiety po mastektomii
J Życińska
Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków. Wydawnictwo UJ, 221-39, 2005
42005
Social-cognitive variables as predictors of intention to undergo breast reconstruction
J Życińska
Polish Psychological Bulletin 46 (1), 88-95, 2015
22015
Ocena skuteczności zestawów edukacyjnych w podejmowaniu zmiany zachowań ryzykownych wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
J Życińska, E Marszewska, J Syska-Sumińska
Arterial Hypertension 16 (1), 26-34, 2012
12012
P01-90 The role of beliefs and expectancies in adopting health behaviors by pregnant smokers
J Zycinska
European Psychiatry 24, S478, 2009
12009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20