Marek Ławreszuk
Marek Ławreszuk
Chair of Orthodox Theology at University of Bialystok, adjunct professor
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej
M Ławreszuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
52014
Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym
M Ławreszuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
42014
Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych: studium teologiczno-kanoniczne
M Ławreszuk
Wydawnictwo Naukowe Semper, 2009
42009
Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni
J Kostiuczuk, J Tofiluk, M Ławreszuk, W Misijuk, J Charkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
22016
Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego
M Ławreszuk
Elpis, 33-41, 2014
22014
Организация обучения православной религии в Польше в конце XX — начале XXI вв.
М Лаврешук
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии 1, 182-190, 2014
22014
Teologia w języku
M Ławreszuk
Przegląd Prawosławny 11, 2012
22012
Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie "Konstytucji Apostolskich"
M Ławreszuk
Elpis 14, 133-153, 2012
22012
W poszukiwaniu męczeństwa. Analiza prawosławnych tekstów liturgicznych
M Ławreszuk
Elpis, 31-36, 2015
12015
Ślub–formalność, tradycja czy sakrament?
M Ławreszuk
List informacyjny. Pismo Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko …, 2012
1*2012
Paschalia Kościoła Prawosławnego: Metody obliczania daty Paschy
M Ławreszuk
Elpis 14, 217-277, 2012
12012
Historyczny rozwój Typikonu jerozolimskiego i jego współczesna rola
M Ławreszuk
Elpis-Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w …, 2009
12009
Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu
M Ławreszuk
Elpis, 73-102, 2009
12009
„Słownik polskiej terminologii prawosławnej”–struktura artykułu hasłowego
K Czarnecka, M Ławreszuk
Elpis, 221-230, 2018
2018
Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
P Chomik, RA Płoński, M Ławreszuk
Fundacja Vidovdan, 2018
2018
Polska terminologia prawosławna–analiza stanu obecnego
M Ławreszuk
Elpis, 159-163, 2018
2018
Porządek prowadzący do chaosu
M Ławreszuk
Cerkiewny wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła …, 2018
2018
Cisza w nabożeństwie prawosławnym
M Ławreszuk
Elpis, 79-84, 2017
2017
Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku
M Ławreszuk
Elpis, 29-33, 2017
2017
Rola Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka
M Ławreszuk
Elpis, 21-26, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20