Marek Ławreszuk
Marek Ławreszuk
Chair of Orthodox Theology at University of Bialystok, adjunct professor
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej
M Ławreszuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
92014
Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych
M Ławreszuk
Warszawa, 2000
52000
Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym
M Ławreszuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
42014
Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych: studium teologiczno-kanoniczne
M Ławreszuk
Wydawnictwo Naukowe Semper, 2009
42009
Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni
J Kostiuczuk, J Tofiluk, M Ławreszuk, W Misijuk, J Charkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
3*2016
Nabożeństwo chrześcijańskie w IV wieku na podstawie "Konstytucji Apostolskich"
M Ławreszuk
Elpis 14, 133-153, 2012
32012
Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego
M Ławreszuk
Elpis, 33-41, 2014
22014
Организация обучения православной религии в Польше в конце XX — начале XXI вв.
М Лаврешук
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии 1, 182-190, 2014
22014
Teologia w języku
M Ławreszuk
Przegląd Prawosławny 11, 2012
22012
„Słownik polskiej terminologii prawosławnej”–struktura artykułu hasłowego
K Czarnecka, M Ławreszuk
Elpis, 221-230, 2018
12018
Polska terminologia prawosławna–analiza stanu obecnego
M Ławreszuk
Elpis, 159-163, 2018
12018
The Role of the Holy Spirit in Human Deification
M Ławreszuk
Elpis 18, 21-26, 2016
12016
W poszukiwaniu męczeństwa. Analiza prawosławnych tekstów liturgicznych
M Ławreszuk
Elpis, 31-36, 2015
12015
Ślub–formalność, tradycja czy sakrament?
M Ławreszuk
List informacyjny. Pismo Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko …, 2012
1*2012
Paschalia Kościoła Prawosławnego: Metody obliczania daty Paschy
M Ławreszuk
Elpis 14, 217-277, 2012
12012
Historyczny rozwój Typikonu jerozolimskiego i jego współczesna rola
M Ławreszuk
Elpis-Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w …, 2009
12009
Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu
M Ławreszuk
Elpis, 73-102, 2009
12009
Pogrzeb nieochrzczonych dzieci w praktyce liturgicznej Cerkwi prawosławnej
M Ławreszuk
Studia Oecumenica 19, 193-211, 2019
2019
Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej
M Ławreszuk
Elpis, 15-19, 2019
2019
„Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym”. Recenzja monografii abp. prof. zw. Jerzego Pańkowskiego
M Ławreszuk
Elpis, 129-130, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20