Follow
Danuta Zawadzka
Danuta Zawadzka
Katedra Finasów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
Verified email at tu.koszalin.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy: identyfikacja i ocena
D Zawadzka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
462009
The impact of crop diversification on the economic efficiency of small farms in Poland
A Kurdyś-Kujawska, A Strzelecka, D Zawadzka
Agriculture 11 (3), 250, 2021
402021
Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce–ujęcie modelowe
R Ardan, E Szafraniec-Siluta, D Zawadzka
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 195-208, 2011
312011
Application of logistic regression models to assess household financial decisions regarding debt
A Strzelecka, A Kurdyś-Kujawska, D Zawadzka
Procedia computer science 176, 3418-3427, 2020
262020
Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny
J Małkowski, D Rycombel, D Zawadzka
Rynek mięsa: stan i perspektywy, 15-17, 2014
182014
Diversification ofIncome Sources and their Significance in the Risk Management of Farms
D Zawadzka, A Kurdyś-Kujawska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
152015
Investment in gold as an example of alternative investment-in the context of capital market in Poland
A Moskal, D Zawadzka
Ekonomia i Zarządzanie 6 (3), 2014
152014
Application of multidimensional correspondence analysis to identify socioeconomic factors conditioning voluntary life insurance
A Strzelecka, A Kurdyś-Kujawska, D Zawadzka
Procedia Computer Science 176, 3407-3417, 2020
142020
THE PROBABILITY OF FARM'S DIVERSIFICATION-ON THE EXAMPLE OF CENTRAL POMERANIA IN POLAND.
A Kurdyś-Kujawska, D Zawadzka, A Sompolska-Rzechuła
Bulgarian Journal of Agricultural Science 24 (2), 2018
142018
Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego)
D Zawadzka
Zarządzanie i Finanse 2 (2), 619-630, 2013
142013
Struktura kapitału przedsiębiorstwa,[w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red
D Zawadzka
A. Bielawska, CH Beck, Warszawa, 2009
132009
Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce
D Zawadzka, A Strzelecka, E Szafraniec-Siluta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (3), 2013
112013
Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce
D Zawadzka, R Ardan, A Strzelecka
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71-82, 2011
112011
Znaczenie zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce–analiza porównawcza według sekcji PKD
D Zawadzka
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 85-94, 2009
112009
Źródła finansowania startupów w Polsce
E Cegielska, D Zawadzka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (6), 2017
102017
Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
D Zawadzka, A Kurdyś-Kujawska
Marketing i Zarządzanie 43, 205-218, 2016
102016
Systemy wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce-ujęcie regionalne
D Zawadzka, A Strzelecka, E Szafraniec-Siluta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
102013
Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce,[w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu—dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, red. H …
D Zawadzka
Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w …, 2012
10*2012
Pokolenie klęski 1812 roku
D Zawadzka
O Antonim Malczewskim i odludkach, Warszawa, 220-222, 2000
102000
Examples of the use of Data Envelopment Analysis (DEA) to assess the financial effectiveness of insurance companies
K Smętek, D Zawadzka, A Strzelecka
Procedia Computer Science 207, 3924-3930, 2022
92022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20