Obserwuj
Tomasz Węsierski
Tomasz Węsierski
mł. kpt. dr Tomasz Węsierski
Zweryfikowany adres z sgsp.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The influence of hydrogen on the indications of the electrochemical carbon monoxide sensors
M Majder-Łopatka, T Węsierski, A Dmochowska, Z Salamonowicz, ...
Sustainability 12 (1), 14, 2019
292019
Wygaszanie procesu spalania przy pomocy fal akustycznych
T Węsierski, S Wilczkowski, H Radomiak
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 59-64, 2013
222013
Thermal analysis of plastics used in the food industry
M Majder-Łopatka, T Węsierski, A Ankowski, K Ratajczak, D Duralski, ...
Materials 15 (1), 248, 2021
142021
Control of ammonia space contaminations by using turbine fire-fighting vehicles
T Wesierski, M Majder-Łopatka, W Wasik
Chem. Ind 96, 1080-1084, 2017
142017
Samochody z turbinowym systemem gaśniczym
T Węsierski, J Kielin, A Gontarz
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 139-150, 2010
112010
Kinetics of the Formation of the Blue Complex CrO(O2)2 Formed by Dichromate and H2O2 in Acid Solutions. A Stopped-Flow Investigation Using Rapid-Scan UV …
G Grampp, S Landgraf, T Wesierski, B Jankowska, E Kalisz, DM Sabou, ...
Monatshefte für Chemie/Chemical Monthly 133, 1363-1372, 2002
112002
Działania ratownicze w przypadku zagrożenia chemicznego
T Węsierski, R Gałązowski, J Zboina
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 19-27, 2013
102013
Comparison of water curtain effectiveness in the elimination of airborne vapours of ammonia, acetone, and low-molecular aliphatic alcohols
T Węsierski, M Majder-Łopatka
Applied Sciences 8 (10), 1971, 2018
92018
Effectiveness of water curtains during fighting against vapors of saturated linear low molecular mass alcohols during its uncontrolled release
T Wesierski
Przemysl Chemiczny 94 (5), 728-730, 2015
82015
Catalytic effect of molybdenum oxo-species on reduction of allyl alcohol at a Pt electrode in strongly acidic solutions
M Bełtowska-Brzezinska, T Węsierski, T Łuczak, J Camra
Electrochimica acta 63, 89-99, 2012
62012
Study on the effectiveness of water curtains to control of ammonia vapors during its uncontrolled release
T Wesierski, M Majder-Lopatka, R Matuszkiewicz, R Porowski
Przemysl Chemiczny 91 (7), 1424-1426, 2012
62012
Badanie efektywności kurtyn wodnych przy zwalczaniu par amoniaku podczas jego niekontrolowanego uwolnienia
T Węsierski, M Majder-Łopatka, R Matuszkiewicz, R Porowski
Przemysł chemiczny 91, 1424-1426, 2012
62012
Analiza właściwości palnych podstawowych grup związków organicznych
T WĘSIERSKI
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 83-97, 2010
62010
Analysis of the combustion characteristics of the main groups of organic compounds
W Tomasz
Safety & Fire Technology 19, 83-97, 2010
62010
Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej
D Czerwienko, L Jurecki, J Roguski, J Kręcikij, D Rzemek, Ł Apiecionek, ...
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, 2015
52015
Wypadek kolejowy w Szczygłowicach. Przebieg zdarzenia oraz analiza zagrożeń rzeczywistych oraz potencjalnych
T Węsierski, M Nagrodzka
Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, 113-120, 2012
52012
Nowoczesne technologie ratownictwa chemicznego
T Węsierski, D Wróblewski, J Kielin, A Gontarz
Przemysł chemiczny 91, 578-581, 2012
52012
Determining the danger zone during the chemical rescue action
T Wesierski, R Galazkowski, J Zboina
Przemysl Chemiczny 91 (4), 582-584, 2012
42012
Wykolejenie się wagonów kolejowych z chlorem w Białymstoku, Analiza zdarzenia i możliwych scenariuszy
T Węsierski, M Majder-Łoparka
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2, 71-80, 2012
42012
Retrospektywna analiza uwolnienia się amoniaku w Drzycimiu w kontekście faz przygotowania i reagowania zarządzania kryzysowego
D Wróblewski, T Węsierski
Przemysł Chemiczny 90, 2100-2104, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20