Agnieszka Kruszwicka
Title
Cited by
Cited by
Year
Participating in physical classes using Eduball stimulates acquisition of mathematical knowledge and skills by primary school students
I Cichy, M Kaczmarczyk, S Wawrzyniak, A Kruszwicka, T Przybyla, ...
Frontiers in psychology 11, 2194, 2020
42020
Cyberparki jako hybrydowe przestrzenie uczenia się: rozważania na marginesie projektu COST
A Kruszwicka, M Klichowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
22019
Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: Eksperyment SpeedMath z udziałem uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
T Przybyła, M Duszczak, A Kruszwicka, W Rochatka, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
12021
City-based learning-koncepcja uczenia się poprzez miasto. Tło teoretyczne, podstawowe założenia, przyszłe konteksty rozwoju i implementacji
A Kruszwicka, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018
12018
Physical Activity With Eduball Stimulates Graphomotor Skills in Primary School Students
S Wawrzyniak, I Cichy, AR Matias, D Pawlik, A Kruszwicka, M Klichowski, ...
Frontiers in psychology 12, 606, 2021
2021
Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306
A Kruszwicka, M Duszczak, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
2020
Jak dziecko poznaje przyrodę?
A Kruszwicka, J Bałachowicz, A Klichowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7