Maria Załęska
Title
Cited by
Cited by
Year
Rhetoric and politics: Central/eastern European perspectives
M Załęska
Cambridge Scholars Publishing, 2011
192011
Retorica della linguistica: scienza, struttura, scrittura
M Załęska
Peter Lang Edition, 2014
132014
Linguistica polacca in Italia. Linguistica italiana in Polonia, SILTA
L Gebert, M Załęska
XXXViii, 2009
132009
Ad hominem in the criticisms of expert argumentation
M Załeska
Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study …, 2011
82011
Ćwiczenia z retoryki
M Barłowska, AJ Budzyńska-Daca, M Załęska, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
72019
Interdyscyplinarność w badaniach nad argumentacją i perswazją
K Budzyńska, K Dębowska-Kozłowska, M Kacprzak, M Załęska
A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (coords.), Interdyscyplinarnie o …, 2012
62012
Ordre et chaos dans les disciplines. L’exemple de la rhétorique
M ZAŁĘSKA
Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, 2012
52012
Terminologia retoryki
M Załęska
W: Termin w językoznawstwie. Red. D. Brzozowska i W. Chłopicki. Kraków …, 2012
52012
Rhetorical patterns of constructing the politician’s ethos
M Załęska
Rhetoric and politics: Central/Eastern European Perspectives, 20-50, 2012
52012
Retoryka a językoznawstwo
M Załęska
W:] Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Piotr Wilczek (red …, 2008
52008
Rhetoric and politics: mapping the interrelations
EM Załęska, M Załęska
42012
Retoryczne aspekty popularyzacji naukowej
M Załęska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 31 (1), 59-70, 2016
32016
„Retoryka a wiedza: komunikacja niespecjalistyczna i specjalistyczna”
M Załęska
Retoryka w komunikacji specjalistycznej”, ed. M. Załęska, Polskie …, 2015
32015
Argumentation within different traditions. The case of Polish and Italian academic discourse
M Załęska
na, 2007
32007
The modes of difference. Approaches to modality
M Załęska
na, 2004
32004
Rhetoric in Poland
A Bendrat, A Budzyńska-Daca, A Kampka, E Modrzejewska, M Załęska
Southern Communication Journal 86 (2), 119-133, 2021
22021
Parlare da donna nella sfera pubblica: identità multiple
M Załęska
Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń 13, 113-129, 2017
22017
La semplicità e la semplificazione: fra l’ideologia e la retorica
M Załęska
Circula: Révue d’idéologies linguistiques, 192-211, 2015
22015
C’è creatività e creatività
M Załęska
W: L’italiano insegnato creativamente. Red. M. Załęska. Warszawa, Katedra …, 2015
22015
Wiedza, społeczeństwo, dyskurs i retoryka
M Załęska
Retoryka w komunikacji specjalistycznej, 5, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20