Daniel Michniak
Daniel Michniak
vedecký pracovník, Geografický ústav SAV
Zweryfikowany adres z savba.sk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
582014
Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska
E DŽUPINOVÁ, M Halás, M Horňák, P Hurbánek, M Káčerová, D Michniak, ...
Bratislava, Geografika, 2008
432008
The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development
D Michniak, M Więckowski, M Stępniak, P Rosik
Moravian Geographical Reports 23 (1), 13-20, 2015
312015
Dostupnosť okresných miest na Slovensku
D Michniak
Geografický časopis 55 (1), 21-39, 2003
292003
Dostupnosť ako geografická kategória a jej význam pri hodnotení územno-správneho členenia Slovenska.[Dizertačná práca]
D Michniak
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2002
29*2002
Dostupnosť ako geografická kategória a jej význam pri hodnotení územno-správneho členenia Slovenska
D Michniak
Disertační práce. Geografickej Ústav SAV, Bratislava, 2002
242002
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
232012
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
232012
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
232012
Vplyv dostupnosti na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch na Slovensku
D MICHNIAK
Geographia Cassoviensis 4 (1), 114-117, 2010
172010
Pogranicze polsko-słowackie
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
17*
Pogranicze polsko-słowackie: dostępność transportowa a turystyka
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2012
152012
Role of Railway Transport in Tourism: Selected Problems and Examples in Slovakia
D Michniak
Quaestiones Geographicae 35 (4), 107-120, 2016
142016
Pojem dostupnosti v geografii a vybrané prístupy k jej štúdiu
D MICHNIAK
Geografická revue 2 (2), 724-741, 2006
142006
Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
132012
Dostupnosť vybraných turistických stredísk v regióne Tatier
D Michniak
Regionálne štruktúry ČR a SR: časové a priestorové zmeny, Bratislava …, 2009
132009
Accessibility of the railway network in Slovakia
D MICHNIAK
Europa XXI 15, 51-61, 2006
132006
Accessibility of selected boundary regions in Slovakia
D Michniak
EUROPA XXI 20, 161-173, 2010
122010
Medzinárodné väzby jednotlivých okresov Slovenska na báze priamych dopravných prepojení
D Michniak
Geografický časopis 60 (1), 45-61, 2008
122008
MAIN PROBLEMS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SLOVAKIA AND EFFECTS ON REGIONAL DEVELOPMENT
D Michniak
Geographia Polonica 88 (1), 21-39, 2015
112015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20