Follow
Anna Matuszczak
Title
Cited by
Cited by
Year
Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski: studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych
A Czyżewski, A Henisz-Matuszczak
(No Title), 2004
2252004
Public goods versus the farm price-cost squeeze: shaping the sustainability of the EU’s common agricultural policy
B Czyżewski, A Matuszczak, R Miśkiewicz
Technological and Economic Development of Economy 25 (1), 82-102, 2019
1422019
Environmental sustainable value in agriculture revisited: How does Common Agricultural Policy contribute to eco-efficiency?
B Czyżewski, A Matuszczak, A Grzelak, M Guth, A Majchrzak
Sustainability Science 16, 137-152, 2021
802021
Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How factor endowments foster the eco-efficiency
A Grzelak, M Guth, A Matuszczak, B Czyżewski, A Brelik
Journal of Cleaner Production 241, 118304, 2019
732019
Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia
A Henisz-Matuszczak
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
702013
A new land rent theory for sustainable agriculture
B Czyżewski, A Matuszczak
Land use policy 55, 222-229, 2016
662016
Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym
A Czyżewski, Z Florianczyk, M Gruda, A Henisz-Matuszczak, S Krasowicz, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2005
612005
Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów
A Czyżewski, A Matuszczak
Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 5-23, 2011
482011
Is small beautiful? Techinical efficiency and environmental sustainability of small-scale family farms under the conditions of agricultural policy support
M Guth, S Stępień, K Smędzik-Ambroży, A Matuszczak
Journal of Rural Studies 89, 235-247, 2022
402022
Deadweight loss in environmental policy: The case of the European Union member states
B Czyżewski, A Matuszczak, J Polcyn, K Smędzik-Ambroży, ...
Journal of Cleaner Production 260, 121064, 2020
392020
Approaching environmental sustainability of agriculture: environmental burden, eco-efficiency or eco-effectiveness.
B Czyżewski, A Matuszczak, A Muntean
Agricultural Economics/Zemedelska Ekonomika 65 (7), 2019
392019
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym
A Matuszczak
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2, 125-141, 2009
352009
Public goods in rural areas as endogenous drivers of income: Developing a framework for country landscape valuation
B Czyżewski, A Matuszczak, A Czyżewski, A Brelik
Land use policy 107, 104646, 2021
282021
Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego
A Czyżewski, A Henisz-Matuszczak
Refleksje na temat sprzężeń regulacyjnych i realnych.[W:] Zegar J. St.(red …, 2005
272005
Influence of agricultural policy on the environmental sustainability of European farming
B Czyżewski, A Matuszczak, A Muntean
Journal of environmental protection and ecology 19 (1), 426-434, 2018
242018
Efficiency of the EU Environmental Policy in Struggling with Fine Particulate Matter (PM2.5): How Agriculture Makes a Difference?
B Czyżewski, A Matuszczak, Ł Kryszak, A Czyżewski
Sustainability 11 (18), 4984, 2019
202019
Ewolucja kwestii agrarnej a środowiskowe dobra publiczne
A Matuszczak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2020
192020
The impact of the CAP green programmes on farm productivity and its social contribution
B Czyzewski, M Guth, A Matuszczak
Problemy Ekorozwoju 13 (1), 173-183, 2018
182018
Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce
A Czyżewski, A Matuszczak
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (2), 37-44, 2014
182014
Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski
A Czyżewski, A Matuszczak
Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego …, 2011
182011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20