Ewa Szymczak
Ewa Szymczak
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The transport and distribution of the river load from the Reda River into the Puck Lagoon (southern Baltic Sea, Poland)
E Szymczak, H Piekarek-Jankowska
Oceanological and Hydrobiological Studies 36 (1), 103-124, 2007
102007
Sediment deposition in the Puck Lagoon (Southern Baltic Sea, Poland).
E Szymczak, A Szmytkiewicz
Baltica 27 (2), 2014
52014
Sedimentation of suspensions in the Vistula River mouth
E Szymczak, D Galińska
Oceanological and Hydrobiological Studies 42 (2), 195-201, 2013
52013
Temporal changes in the content of labile and stabile mercury forms in soil and their inflow to the southern Baltic Sea
K Gębka, M Bełdowska, E Szymczak, D Saniewska
Ecotoxicology and environmental safety 182, 109434, 2019
32019
The transport of material by the rivers of the northern slope of the Pomeranian Lake land to the Baltic Sea
E Szymczak
Oceanological Studies 31 (3-4), 85-97, 2002
32002
Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
E Szymczak, M Malinowska
Wolters Kluwer, 2015
2*2015
Wywiad z dr Ewą Szymczak, prodziekan ds. kształcenia, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego:[rozmawia Marcin Szala]
E Szymczak
Wolters Kluwer, 2015
2*2015
Distribution of Suspended Sediment in the Gulf of Gdansk off the Vistula River mouth (Baltic Sea, Poland)
E Szymczak, D Burska
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 221 (1), 2019
12019
Wpływ Zmian Poziomu Morza i Procesów Fluwialnych na Położenie Ujściowego Odcinka Piaśnicy i Litodynamikę Osadów Korytowych (Impact of sea level changes and fluvial processes on …
E Szymczak, B Zabłocka
Prace Geograficzne 152, 119-132, 2018
12018
Particle Size Characteristics of Fluvial Suspended Sediment in Proglacial Streams, King George Island, South Shetland Island
E Szymczak
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 95 (2), 022015, 2017
12017
Weryfikacja efektów kształcenia w amerykańskim modelu kształcenia na przykładzie University of Houston-Downtown (UHD)
E Szymczak, T Zarzycki
Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, 2015
12015
Wybrane cechy litologiczne osadów ujścia Wisły
E Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
12015
Osady korytowe cieków zlewiska Zalewu Puckiego w świetle analiz teksturalnych
E Szymczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
12014
Litologiczne uwarunkowania toksyczności powierzchniowych osadów dennych terenów ujściowych i cieków Zatoki Gdańskiej
E Szymczak, M Skauradszun, E Niemirycz
International Scientific Conference" Dioxins in the environment-science for …, 2013
12013
Opis makroskopowy morskich osadów dennych
J Pędziński, E Szymczak
2020
Pobieranie i charakterystyka osadów o nienaruszonej strukturze
E Szymczak, J Pędziński
2020
Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego: skrypt do zajęć dla studentów studiów licencjackich na kierunku Oceanografia: praca zbiorowa
E Szymczak
Uniwersytet Gdański, 2020
2020
The conditions of sedimentation of Gdańsk Bay sediments (Baltic Sea, Poland) in the light of lithological features and carbon content
D Burska, E Szymczak
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 362 (1), 012098, 2019
2019
Characteristics of sediments in a changing environmental conditions in Vistula Lagoon (Poland)
E Szymczak
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 362 (1), 012048, 2019
2019
Centrum Tutorów w Uniwersytecie Gdańskim
E Szymczak
Tutoring Gedanensis 3, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20