Follow
Anna Kujawa
Anna Kujawa
Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
Verified email at man.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Drugie życie drzewa
JM Gutowski, A Bobiec, M Ciach, A Kujawa, K Zub, P Pawlaczyk
Fundacja WWF Polska, 2022
1482022
Rejestr gatunkow grzybow chronionych i zagrozonych-nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzacych od amatorow. Podsumowanie roku 2005
A Kujawa
Przegląd Przyrodniczy 16 (3-4), 17-52, 2005
822005
Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramureş region in Romania
Ł Łuczaj, K Stawarczyk, T Kosiek, M Pietras, A Kujawa
Polish Botanical Society, 2015
482015
Rejestr gatunkow grzybow chronionych i zagrozonych. Cz. 2. Wykaz gatunkow przyjetych do rejestru w roku 2006
A Kujawa, B Gierczyk
Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4), 3-70, 2007
48*2007
Rare species of Lepiota and related genera
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, P Chachula
Acta Mycologica 46 (2), 2011
412011
The Białowieża forest–a UNESCO natural heritage site–protection priorities
A Kujawa, A Orczewska, M Falkowski, M Blicharska, A Bohdan, ...
Instytut Badawczy Lesnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2016
402016
Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest
D Karasiński, A Kujawa, M Piątek, A Ronikier, M Wołkowycki
Polish Botanical Journal 54 (1), 55-97, 2009
372009
Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego
D Karasiński, B Gierczyk, T Ślusarczyk
Petit Skład, 2015
362015
Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato
B Gierczyk, A Kujawa, T Pachlewski, A Szczepkowski, M Wójtowski
Acta Mycologica 46 (1), 2011
352011
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 23 (4), 3-59, 2012
302012
Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I
B Gierczyk, P Chachuła, D Karasiński, A Kujawa, K Kujawa, T Pachlewski, ...
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39 (3), 3-100, 2009
302009
Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej
A Kujawa
Atlas grzybów Polski. Retrieved 15, 2012, 2012
272012
Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity
A Kujawa
Acta mycologica 44 (1), 49-75, 2009
272009
Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes
A Kujawa, M Wrzosek, G Domian, K Kedra, J Szkodzik, M Rudawska, ...
Acta Mycologica 47 (2), 2012
262012
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 22 (1), 17-83, 2011
262011
Macrofungi of the Bieszczady Mountains
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, T Pachlewski, ...
Acta Mycologica 54 (2), 2019
222019
XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej: materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, M Kozak, P Mleczko
Przegląd Przyrodniczy 26 (3), 2015
212015
Greenhouses of botanical gardens as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland
A Szczepkowski, B Gierczyk, A Kujawa
Open Life Sciences 9 (8), 777-795, 2014
202014
Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure
A Kujawa, K Kujawa
Polish Journal of Ecology 56 (1), 45, 2008
202008
Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland
M Pietras, M Rudawska, G Iszkuło, A Kujawa, T Leski
Polish Journal of Environmental Studies 25 (3), 1197-1204, 2016
192016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20