Follow
Anna Kujawa
Anna Kujawa
Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
Verified email at man.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Drugie życie drzewa
JM Gutowski, A Bobiec, M Ciach, A Kujawa, K Zub, P Pawlaczyk
Fundacja WWF Polska, 2022
1462022
Rejestr gatunkow grzybow chronionych i zagrozonych-nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzacych od amatorow. Podsumowanie roku 2005
A Kujawa
Przegląd Przyrodniczy 16 (3-4), 17-52, 2005
792005
Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramures region in Romania
L Luczaj, K Stawarczyk, T Kosiek, M Pietras, A Kujawa
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (3), 2015
522015
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 21 (1), 8-53, 2010
49*2010
Rare species of Lepiota and related genera
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, P Chachula
Acta Mycologica 46 (2), 2011
392011
Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego
D Karasiński, B Gierczyk, T Ślusarczyk
Petit Skład, 2015
362015
Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest
D Karasiński, A Kujawa, M Piątek, A Ronikier, M Wołkowycki
Polish Botanical Journal 54 (1), 55-97, 2009
342009
Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato
B Gierczyk, A Kujawa, T Pachlewski, A Szczepkowski, M Wójtowski
Acta Mycologica 46 (1), 2011
322011
The Białowieża forest–a UNESCO natural heritage site–protection priorities
A Kujawa, A Orczewska, M Falkowski, M Blicharska, A Bohdan, ...
Instytut Badawczy Lesnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2016
312016
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 23 (4), 3-59, 2012
312012
Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I
B Gierczyk, P Chachuła, D Karasiński, A Kujawa, K Kujawa, T Pachlewski, ...
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39 (3), 3-100, 2009
292009
Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej
A Kujawa
Atlas grzybów Polski. Retrieved 15, 2012, 2012
262012
Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes
A Kujawa, M Wrzosek, G Domian, K Kedra, J Szkodzik, M Rudawska, ...
Acta Mycologica 47 (2), 2012
252012
Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity
A Kujawa
Acta Mycologica 44 (1), 49-75, 2009
252009
Macrofungi of the Bieszczady Mountains
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Slusarczyk, T Pachlewski, ...
Acta Mycologica 54 (2), 2019
222019
Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure
A Kujawa, K Kujawa
Polish Journal of Ecology 56 (1), 45, 2008
202008
XXI WySTAWA GrzyBóW PuSzczy BIAłoWIeSKIej. MATerIAły do PoznAnIA MyKoBIoTy PuSzczy BIAłoWIeSKIej 21st exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge …
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, M Kozak, P Mleczko
Przegląd Przyrodniczy 26 (3), 10-50, 2015
192015
Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybow Puszczy Bialowieskiej
A Szczepkowski, A Kujawa, D Karasinski, B Gierczyk
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27 (4), 115-126, 2008
182008
Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, D Karasinski
Przegląd Przyrodniczy 25 (1), 2014
172014
Impact of land-use and climate on biodiversity in an agricultural landscape
A Kędziora, K Kujawa, H Gołdyn, J Karg, Z Bernacki, A Kujawa, S Bałazy, ...
W: Biodiversity enrichment in a diverse world. Red. GA Lameed. In-Tech, 281-336, 2012
172012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20