Follow
Anna Kujawa
Anna Kujawa
Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
Verified email at man.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Rejestr gatunkow grzybow chronionych i zagrozonych-nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzacych od amatorow. Podsumowanie roku 2005
A Kujawa
Przegląd Przyrodniczy 16 (3-4), 17-52, 2005
752005
Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramures region in Romania
L Luczaj, K Stawarczyk, T Kosiek, M Pietras, A Kujawa
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84 (3), 2015
452015
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 21 (1), 8-53, 2010
40*2010
Rare species of Lepiota and related genera
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, P Chachula
Acta Mycologica 46 (2), 2011
342011
Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest
D Karasiński, A Kujawa, M Piątek, A Ronikier, M Wołkowycki
Polish Botanical Journal 54 (1), 55-97, 2009
332009
Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego
D Karasiński, A Kujawa, B Gierczyk, T Ślusarczyk, A Szczepkowski
Petit sk na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015
292015
Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato
B Gierczyk, A Kujawa, T Pachlewski, A Szczepkowski, M Wójtowski
Acta Mycologica 46 (1), 2011
292011
Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I
B Gierczyk, P Chachuła, D Karasiński, A Kujawa, K Kujawa, T Pachlewski, ...
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39 (3), 3-100, 2009
282009
Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity
A Kujawa
Acta Mycologica 44 (1), 49-75, 2009
262009
The Białowieża forest–a UNESCO natural heritage site–protection priorities
A Kujawa, A Orczewska, M Falkowski, M Blicharska, A Bohdan, ...
Instytut Badawczy Lesnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2016
252016
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010
A Kujawa, B Gierczyk
Przegl. Przyr 23 (4), 3-59, 2012
252012
Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej
A Kujawa
Atlas grzybów Polski. Retrieved 15, 2012, 2012
232012
Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes
A Kujawa, M Wrzosek, G Domian, K Kedra, J Szkodzik, M Rudawska, ...
Acta Mycologica 47 (2), 2012
212012
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011
A Kujawa, B Gierczyk
Przegląd Przyrodniczy 24 (2), 3-44, 2013
202013
Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure
A Kujawa, K Kujawa
Polish Journal of Ecology 56 (1), 45, 2008
192008
Macrofungi of the Bieszczady Mountains
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, T Pachlewski, ...
Acta Mycologica 54 (2), 2019
182019
Impact of land-use and climate on biodiversity in an agricultural landscape
A Kędziora, K Kujawa, H Gołdyn, J Karg, Z Bernacki, A Kujawa, S Bałazy, ...
W: Biodiversity enrichment in a diverse world. Red. GA Lameed. In-Tech, 281-336, 2012
162012
Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatow przyrody Puszczy Bialowieskiej
A Bujakiewicz, A Kujawa
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (1), 3-26, 2010
162010
Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybow Puszczy Bialowieskiej
A Szczepkowski, A Kujawa, D Karasinski, B Gierczyk
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27 (4), 115-126, 2008
162008
XXI WySTAWA GrzyBóW PuSzczy BIAłoWIeSKIej. MATerIAły do PoznAnIA MyKoBIoTy PuSzczy BIAłoWIeSKIej 21st exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge …
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, M Kozak, P Mleczko
Przegląd Przyrodniczy 26 (3), 10-50, 2015
152015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20