Monika Ucińska
Monika Ucińska
Motor Transport Institute, Warsaw
Verified email at its.waw.pl
TitleCited byYear
Effective methods for drivers research with use of a driving simulator
M Niezgoda, T Kamiński, M Ucińska, M Kruszewski
Journal of KONES 18, 309-316, 2011
112011
Poradnik niepełnosprawnego kierowcy i pasażera
K Marciniak, M Piekarzewska, A Zajenkowska-Kozłowska, ...
Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, 2013
52013
Wpływ czynników psychicznych na sprawność kierującego pojazdem
M Ucińska, E Tokarczyk, E Odachowska
Warszawa: ITS, 2012
52012
Psychologiczne determinanty stresu w ruchu drogowym w zależności od wykonywanej pracy
M Ucińska, E Odachowska, M Dobrzyńska
Transport Samochodowy, 17--39, 2013
42013
Starszy kierowca w ruchu drogowym
EO Monika Ucińska, Dominika Karaś, Michał Niezgoda
Technika Transportu Szynowego 9, 889-900, 2012
4*2012
The role and tasks of psychologists within a system of preventive measures aimed at the road traffic safety
E Tokarczyk, M Ucińska, M Niezgoda
Journal of KONES 18, 527-533, 2011
42011
Komputerowe systemy wspomagania psychologicznych badań kierowców
M Niezgoda, T Kamiński, M Ucińska, E Tokarczyk, M Kruszewski
Logistyka–Nauka 6, 3027-3034, 2011
42011
NIEPEŁNOSPRAWNY KIEROWCA W RUCHU DROGOWYM – KOMPLEKSOWE WSPIERANIE MOBILNOŚCI
M Ucińska, beata Stasiak-Cieślak
Autobusy 12, 2016
32016
Niepełnosprawny kandydat na kierowcę kat. B–analiza systemu szkolenia w świetle uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń ośrodków szkolenia kierowców w Polsce
M Ucińska, M Zysińska
Logistyka 3, 4883-4893, 2015
32015
Wpływ zaburzeń psychomotorycznych na funkcjonowanie w ruchu drogowym
M Ucińska, E Odachowska, M Klamra, DK Ścigała
Logistyka 3, 2015, 2015
32015
Metodyka Przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu
M Ucińska, ( red.)
ITS, 2015
32015
Stopień niepełnosprawności a percepcja ruchu drogowego
M Ucińska, E Odachowska, M Klamra, D Ścigała
Logistyka 4, 1097-1106, 2015
32015
Kierowanie pojazdem przez osoby niepełnosprawne ruchowo–możliwości i ocena sprawności
M Ucińska, E Odachowska, M Dobrzyńska
TTS Technika Transportu Szynowego, 1737-1746, 2013
32013
„Testy funkcjonalne” jako element określenia możliwości kierowania pojazdem przez osoby z niepełnosprawnościami
M Ucińska, B Stasiak-Cieślak
Instytut Naukowo-Wydawniczy" SPATIUM", 2017
22017
Kontrola emocjonalna i poziom odczuwanego stresu u kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
M Ucińska, E Odachowska
Logistyka 4, 1435-1446, 2014
22014
Truck and bus simulator as an element of the professional driver training system–experience from the European project “TOT TO FCO”
M Ucińska, M Niezgoda, I Mitraszewska, G Nowacki, T Kamiński
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 103-115, 2012
22012
and Bus Simulator as an element of the Proffesional Driver Training System – Experience from the European Project „Tot to Fco”
GN Tomasz Kamiński, Monika Ucińska, Michał Niezgoda
Prace Naukowe Transport z. 82, 103-115, 2012
2*2012
Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall
T Kamiński, M Ucińska, E Kamińska
Journal of KONES 18, 179-184, 2011
22011
Punkty karne za wykroczenia w ruchu drogowym-szkolenia profilaktyczne
J Bąk, D Bąk, M Ucińska
Transport Samochodowy, 2007
22007
Experimental road signs in a simulated environment research programme–experiment procedures and assumptions
M Kruszewski, M Ucińska, E Smoczyńska, P Budziszewski, A Grabowski
MATEC Web of Conferences 122, 04003, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20