Obserwuj
dr Ewa Flaszyńska
dr Ewa Flaszyńska
Adiunkt (Assistant professor), Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna.
E Flaszyńska
ISBN 978-83-8085-739-1, 2019
112019
Rynek pracy a zmiany pokoleniowe:(stan i prognozy)
A Klementowska, E Flaszyńska
Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2018
92018
Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej – nieudany eksperyment czy stracona szansa?
E Flaszyńska
Praca Socjalna 2020 3 (35 (3)), 109-129, 2020
62020
Postawy pracowników ośrodka pomocy społecznej wyznacznikiem skłonności do innowacyjnych zmian w pracy socjalnej
E Flaszyńska
Praca socjalna 2 (ISSN0860-3480), 123-137, 2017
42017
Program Aktywizacja i Integracja – założenia i wdrażanie
E Flaszyńska
Polityka rynku pracy - w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług …, 2015
4*2015
Kryzys przychodzi nagle. Długotrwałe a gwałtowne bezrobocie.
E Flaszyńska
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-8209-120-5, 2021
32021
Zmiany na rynku pracy
Ł ARENDT, E FLASZYŃSKA
i na świecie, 88, 2019
32019
Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego
E Flaszyńska
Edukacja ustawiczna dorosłych, 11-24, 2018
32018
Zatrudniaj legalnie i pracuj legalnie: działalność służb kontroli legalności zatrudnienia w 2004 r.
E Flaszyńska, A Zarański
Rynek Pracy, 68-86, 2005
32005
Mieszkańcy obszarów wiejskich – niewykorzystany potencjał siły roboczej w Polsce?
E Flaszyńska
Wieś i Rolnictwo 193 (4), IRWIS PAN, 2022
22022
Długotrwale bezrobotni w Polsce w czasie pandemii COVID-19
E Flaszyńska
Praca Socjalna 2021; 36 (3) 36 (3), 17-34, 2021
22021
Od obsługi bezrobocia do promocji zatrudnienia - przekształcenia współczesnych służb zatrudnienia w Polsce
E Flaszyńska, Ł Arendt
Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919-2019, 39-64, 2019
2*2019
Rynek pracy w Polsce - stan i perspektywy
E Flaszyńska
Polityka społeczna 1, 2018
22018
Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia skuteczności działania służb społecznych
E Flaszyńska
Praca socjalna 3, 75-90, 2017
22017
Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia skuteczności działań służb społecznych
E Flaszyńska
Konferencja „Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako …, 2016
22016
Współpraca lokalnych publicznych podmiotów polityki społecznej szansą skutecznego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie – raport z badań w Warszawie
E Flaszyńska
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, s. 85-107, 2016
2*2016
Współpraca lokalnych publicznych podmiotów polityki społecznej szansą skutecznego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie—raport z badań w Warszawie 87-107
E Flaszyńska
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 87-107, 2016
22016
Współpraca lokalnych publicznych podmiotów polityki społecznej szansą skutecznego działania na rzecz osób wykluczonych społecznie—raport z badań w Warszawie 87-107
E Flaszyńska
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 87-107, 2016
22016
Ośrodek pomocy społecznej i powiatowy urząd pracy–partnerstwo dla aktywności
E Flaszyńska
Rynek pracy 154 (1), 64-71, 2015
22015
Polityka rynku pracy w Polsce - instytucje, usługi i sposób finansowania
E Flaszyńska
Polityka rynku pracy - w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług …, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20