dr Ewa Flaszyńska
dr Ewa Flaszyńska
Adiunkt (Assistant professor), Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna.
E Flaszyńska
ISBN 978-83-8085-739-1, 2019
52019
Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego
E Flaszyńska
Edukacja ustawiczna dorosłych, 11-24, 2018
32018
Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia skuteczności działania służb społecznych
E Flaszyńska
Praca socjalna 3, 75-90, 2017
22017
Postawy pracowników ośrodka pomocy społecznej wyznacznikiem skłonności do innowacyjnych zmian w pracy socjalnej
E Flaszyńska
Praca socjalna 2 (ISSN0860-3480), 123-137, 2017
22017
Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia skuteczności działań służb społecznych
E Flaszyńska
Konferencja „Między bezpieczeństwem a wolnością. Profilaktyka społeczna jako …, 2016
22016
Institutions of the labor market and their role in development of partnership activities (a multi-media presentation)
E Flaszyńska
Ministry of Labor and Social Policy, Warsaw, 2005
22005
Zatrudniaj legalnie i pracuj legalnie: działalność służb kontroli legalności zatrudnienia w 2004 r.
E Flaszyńska, A Zarański
Rynek Pracy, 68-86, 2005
22005
Dualny model aktywizacji zawodowej bezrobotnych
E Flaszyńska
Edukacja Ustawiczna Dorosłych, s. 18-30, 2015
12015
Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej – nieudany eksperyment czy stracona szansa?
E Flaszyńska
Praca Socjalna 2020 3 (35 (3)), 109-129, 2020
2020
Rejestrowane bezrobocie – ukryte rezerwy siły roboczej?
E Flaszyńska
Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0, Z. Wiśniewski, C …, 2020
2020
Profiling help for an unemployed person-an unsuccessful experiment or a missed opportunity?
E Flaszyńska
Praca Socjalna 35, 109-129, 2020
2020
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy–od przeszłości do przyszłości
E Flaszyńska, A Majcher-Teleon
Edukacja ustawiczna dorosłych, 15-30, 2019
2019
Zmiany na rynku pracy
Ł ARENDT, E FLASZYŃSKA
i na świecie, 88, 2019
2019
(Nie)równowaga na rynku pracy w ujęciu popytowym – analiza ofert pracy
EF Łukasz Arendt
Edukacja ustawiczna dorosłych 3(106)/2019 3, 88-109, 2019
2019
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy–od przeszłości do przyszłości
A MAJCHER-TELEON, E FLASZYńSKA
1000 ZAWODÓW–BAZA DANYCH, 15, 2019
2019
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – od przeszłości do przyszłości
A. Majcher –Teleon, E. Flaszyńska
Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2019, 15-31, 2019
2019
Roboty publiczne skuteczną formą aktywizacji długotrwale bezrobotnych
E Flaszyńska
Polityka społeczna 3, 13-19, 2019
2019
Long-term unemployed
E Flaszyńska
F. Leroy, L. Kint, M. Winkler (red.), Public Employment Services. Policies …, 2019
2019
Od obsługi bezrobocia do promocji zatrudnienia - przekształcenia współczesnych służb zatrudnienia w Polsce
E Flaszyńska, Ł Arendt
Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919-2019, 39-64, 2019
2019
Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919-2019.
E Flaszyńska, Ł Arendt
ISBN 978-83-64309-95-3, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20