Obserwuj
Oimahmad Rahmonov
Oimahmad Rahmonov
Professor of geography, University of Silesia in Katowice
Zweryfikowany adres z us.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The chemical composition of plant litter of black locust (Robinia pseudacacia L.) and its ecological role in sandy ecosystems
Rahmonov O.
Acta Ecologica Sinica, 29: 237-243, 2009
552009
Soil algal colonization and its ecological role in an environment polluted by past Zn–Pb mining and smelting activity
J Cabala, O Rahmonov, M Jablonska, E Teper
Water, Air, & Soil Pollution 215 (1), 339-348, 2011
362011
Vegetation succession over an area of a medieval ecological disaster. The case of the Błędów Desert, Poland
Rahmonov O., Oleś W.
Erdkunde, Vol. 64, 3: 241-255, 2010
36*2010
Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnych fazie sukcesji na obszarach piaszczystych (Relations between vegetation and soil in initial phase of succession in sandy areas)
O Rahmonov/Rachmonow
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2007
35*2007
Towards improving the Central Asian dendrochronological network—new data from Tajikistan, Pamir-Alay
M Opała, T Niedźwiedź, O Rahmonov, P Owczarek, Ł Małarzewski
Dendrochronologia 41, 10-23, 2017
322017
Biological diversity in the area of quarries after sand exploitation in the eastern part of Silesian Upland
Czylok A., Rahmonov O., Szymczyk A.
Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 5A: 15-22, 2008
32*2008
Unikatowe układy fitocenotyczne w wyrobiskach wschodniej części województwa katowickiego
O Czylok, A., Rahmonow
Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach …, 1996
281996
Sand Colonization and Initiation of Soil Development by Cyanobacteria and Algae
Rahmonov, O., Piątek, J.
Ekologia (Bratislava)/Ekológia (Bratislava), 26(1), 51–62, 2007
26*2007
Chemical composition of the leaves of Reynoutria japonica Houtt. and soil features in polluted areas
O Rahmonov, A Czylok, A Orczewska, L Majgier, T Parusel
Central European Journal of Biology 9 (3), 320-330, 2014
252014
Historical and contemporary forest ecosystem changes in the Beskid Mountains (southern Poland) between 1848 and 2014
M Sobala, O Rahmonov, U Myga-Piatek
iForest-Biogeosciences and Forestry 10 (6), 939, 2017
21*2017
Relations between vegetation and soil in initial succession phases in post-sand excavations
Rahmonov, O., Szymczyk A.
Ekológia (Bratislava), 29,4:412-429, 2010
212010
Variations in the Chemical Composition of Bottom Deposits in Anthropogenic Lakes.
M Rzętala, A Jaguś, MA Rzętala, O Rahmonov, M Rahmonov, V Khak
Polish Journal of Environmental Studies 22 (6), 2013
202013
Cyanophyta and algae as an important component of biological crust from the Pustynia Błędowska Desert (Poland)
J Cabała, O Rahmonov
Polish Botanical Journal 49 (1), 93-100, 2004
202004
Role of soil algae on the initial stages of soil formation in sandy polluted areas
O Rahmonov, J Cabała, R Bednarek, D Rozek, A Florkiewicz
192015
Procesy zarastania Pustyni Błędowskiej
O Rachmonov, Rahmonow O
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 1999
191999
Environmental management and landscape transformation on self-heating coal-waste dumps in the upper Silesian Coal Basin
A Abramowicz, O Rahmonov, R Chybiorz
Land 10 (1), 23, 2020
182020
Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych
Majgier L., Badera J., Rahmonov O.
Problemy ekologii krajobrazu, Tom XXVII, 267-275, 2010
18*2010
Vegetation-and environmental changes on non-reclaimed spoil heaps in Southern Poland
O Rahmonov, R Krzysztofik, D Środek, J Smolarek-Lach
Biology 9 (7), 164, 2020
172020
Features of abandoned cemetery soils on sandy substrates in Northern Poland
L Majgier, O Rahmonov, R Bednarek
Eurasian Soil Science 47 (6), 621-629, 2014
162014
The ways of industrial wastelands management in the landscape of Silesian Region
Oleś W., Rahmonov O., Rzetala M., Malik I., Pytel
Ekológia (Bratislava), 23, Suppl.1: 244-251, 2004
16*2004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20