Follow
Piotr Maśloch
Piotr Maśloch
dr hab. inż., Profesor Uczelni, Akademia Sztuki Wojennej, Wyższa Szkoła Bankowa Warszawa
Verified email at akademia.mil.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji
P Maśloch
Przedsiębiorczość-Edukacja 1, 17-26, 2005
222005
Przedsiębiorczość-Edukacja: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne-nr 1/2005
Z Zioło, T Rachwał
Wydawnictwo" MiWa", Kraków, 2005
182005
Analysis of factors influencing the competitiveness of manufacturing companies
Ł Kuźmiński, T Jałowiec, P Maśloch, H Wojtaszek, I Miciuła
European Research Studies Journal 23 (2), 2020
152020
Autonomous energy regions as a proposed choice of selecting selected EU regions—Aspects of their creation and management
P Maśloch, G Maśloch, Ł Kuźmiński, H Wojtaszek, I Miciuła
Energies 13 (23), 6444, 2020
122020
Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce
A Eymontt, P Maśloch, M Nierubca, C Pietruch, A Syp, K Wierzbicki, ...
Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB, 2011
112011
Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu
A Dziadkiewicz, P Maśloch
Zarządzanie i Finanse 4 (2), 81-94, 2013
102013
Implementation of the competitiveness model
K minski M
Wojtaszek, H, 2020
9*2020
LOGISTYKA I JEJ ROZWÓJ NA PRZESTRZENI LAT-OD KONCEPCJI CESARZA LEONTOSA VI DO WSPARCIA LOGISTYCZNEGO OPERACJI „PUSTYNNA BURZA”
P Maśloch
Logistics and Transport 1, 35-45, 2005
72005
Implementation of the competitiveness model in terms of cooperation with suppliers
L Kuzminski, T Jalowiec, P Masloch, H Wojtaszek, I Miciula
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
52020
Analysis of the Determinants of Innovation in the 21st Century
T Jalowiec, P Masloch, H Wojtaszek, I Miciula, G Masloch
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
52020
Globalizacja i rozwój gospodarki w warunkach kryzysu
P Maśloch
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 22 …, 2013
52013
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce w dobie transformacji i globalizacji
P Maśloch
Wyższa Szkoła Bankowa, 2011
42011
Model of military university management
T Jałowiec, I Miciuła, P Maśloch, H Wojtaszek
Management 30, 31, 2021
32021
Globalization and Management in XXI Century–European Union Problems with Illegal Immigration
P Maśloch
World Scientific News, 348-354, 2017
32017
Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce (Economic and economic efficiency of land consolidation in Poland)
W Franciszek, K Wierzbicki, A Eymontt, A Dziadkowicz-Ilkowska, A Syp, ...
Puławy: Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB, 2011
32011
Analysis of the Implementation of Functional Hydrogen Assumptions in Poland and Germany
T Jałowiec, D Grala, P Maśloch, H Wojtaszek, G Maśloch, ...
Energies 15 (22), 8383, 2022
22022
Management of Delay Optimization at Intersections
Ł Kuźmiński, P Maśloch, M Bazan, T Janiczek, K Halawa, H Wojtaszek, ...
Energies 13 (12), 3087, 2020
22020
European Union Climate and Energy Policy Based on an Analysis of Issued Legal Acts
P Maśloch, I Miciuła, H Wojtaszek
Proceedings of the 5th International Conference on European Integration, 2020
22020
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnych organizacji
P Maśloch
22018
Globalisation and contemporary challenges to security: illegal immigration
P Maśloch
Zeszyty Naukowe AON 2 (1), 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20