Obserwuj
Sakowska Baryła
Sakowska Baryła
Instytut Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych Uczelnia Łazarskiego
Zweryfikowany adres z kancelariasbc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: komentarz
M Sakowska-Baryła, B Fischer, M Górski, A Nerka, K Wygoda, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
272018
Prawo do ochrony danych osobowych
M Sakowska-Baryła
Presscom, 2015
172015
Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
M Sakowska-Baryła
Presscom, 2014
152014
Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu
P Fajgielski
Wolters Kluwer, 2019
102019
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego: komentarz
B Fischer, M Sakowska-Baryła, J Wyporska-Frankiewicz
Wrocław: Presscom, 2017
92017
Komentarz do art. 29, w: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
K Wygoda
Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa, 2018
72018
Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych–na styku statutów.
Ł Żarnowiec, M Świerczyński, W Klyta
Wydawnictwo CH Beck, 2018
62018
Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
B Fischer, M Sakowska-Baryła
Wrocław: Presscom, 2017
62017
3D w realizacji zasad efektywnego przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw
KS Juszka
W: Gruza E (red.). Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa …, 2013
62013
Ochrona danych osobowych podmiotĂłw objÄ™ tych prawem pracy i prawem ubezpieczeĹ „spoĹ ‚ecznych: stan obecny i perspektywy zmian
T Wyka, A Nerka
Wolters Kluwer Polska, 2012
62012
Komentarz do art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych
J Barta, P Fajgielski, R Markiewicz
W: J. Barta, P. Fajgielski i R Markiewicz (red.). Ochrona danych osobowych …, 2011
62011
Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej
M Sakowska-Baryła
Municipium, 2010
62010
Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI w.
M Konstankiewicz
Archeion 2019 (120), 337-366, 2019
52019
RODO: rozproszona władza publiczna
A Sobczyk
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
52019
Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w Polsce
M Sakowska-Baryła
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 125-144, 2016
52016
On the implications of the unalienability of the right of authorship for ghostwriting contracts
M Jankowska
Rev. Comp. L. 18, 77, 2013
52013
Przedłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy
A Sobczyk
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 13-22, 2009
52009
Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia
P Fajgielski
52008
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w:) Ochrona danych osobowych
P Fajgielski
Aktualne problemy i nowe wyzwania, G. Sibigi, X. Konarski (ed.), Warsaw, 2007
52007
Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie pozyskiwania i udzielania informacji, prowadzenia dokumentacji oraz związane z tym roszczenia
A Sobczyk
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 19-24, 2004
52004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20