Robert Grzeszczak
TitleCited byYear
Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej
R Grzeszczak
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2011
262011
Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury: Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
M Fleischer
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław), 2004
262004
Regiony
Z Brodecki
Wydawn. Prawnicze LexisNexis, 2005
232005
Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej: Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
R Grzeszczak
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław), 2004
192004
Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony: doświadczenia i nowe wyzwania
JM Fiszer
Politeja, 2015
102015
The concept and practice of good governance in the European Union
R Grzeszczak
International Journal of Law and Political Sciences 9 (2), 449-453, 2015
102015
Legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej (ewolucja procesu legislacyjnego i rola parlamentów narodowych,[w:] J. Kranz (red.)
R Grzeszczak
J. Kranz, Warszawa, 219, 2006
102006
Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich-refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych
R Grzeszczak, A Szmigielski
Europejski Przegląd Sądowy, 11-19, 2015
82015
The multi-level and polycentric European Union: legal and political studies
R Grzeszczak, IP Karolewski
LIT Verlag Münster, 2012
62012
Struktura administracji w Niemczech
R Grzeszczak
Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2006
62006
Problem deficytu demokratycznego w strukturach wspólnotowych
R Grzeszczak
Sprawy Międzynarodowe, 5-24, 2002
62002
Challenges of good governance in the European Union
R Grzeszczak
Nomos, 2016
52016
Implementacja dyrektywy Wypłacalność II–perspektywa prawa europejskiego
R Grzeszczak, PI Ubezpieczeń
Wiadomości Ubezpieczeniowe 1, 3-14, 2015
42015
Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa-od słów do rzeczywistości
R Grzeszczak
Centrum Europejskie Natolin, 2013
42013
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich
S Dudzik, N Półtorak
Wolters Kluwer, 2013
42013
W poszukiwaniu locus władzy wykonawczej w Unii Europejskiej
R Grzeszczak
Nowa Politologia”, wyd. internetowe http://www. nowapolitologia. pl …, 2011
42011
Polska pięć lat w Unii Europejskiej
S Konopacki
WSMIP UŁ, 2009
42009
Das polnische Rechtssystem
R Grzeszczak
na, 2009
42009
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej: traktat akcesyjny i jego skutki
S Biernat, S Dudzik, M Niedźwiedź
Zakamycze, 2003
42003
Rola parlamentów narodowych w procesach integracji europejskiej w perspektywie wysiłków Unii Europejskiej w przełamywaniu zjawiska deficytu demokratycznego
R Grzeszczak
Studia Europejskie/Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 55-82, 2002
42002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20