Follow
Svitlana Romaniuk
Svitlana Romaniuk
Verified email at uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010–2014
S Romaniuk
Katedra Ukrainistyki UW, 2016
122016
Фразеологізми та неофразеологізми в українському політичному дискурсі
S Romaniuk
Studia Ukrainica Posnaniensia 3 (3), 249-257, 2015
72015
Z ukraińskim na ty, cz. 1
S Delura, M Jeż, I Kononenko, I Mytnik, S Romaniuk, A Samadowa, ...
Warszawa, 2013
62013
Лінгвостилістичні особливості інавгураційної промови (на прикладі виступу Президента України Петра Порошенка)
С Романюк
Лінгвостилістичні студії, 158-166, 2015
52015
Kul'tura ě tradicěď ukraďncěv: z měnulogo v sučasněst': pědručnik ěz zavdannâmi
K Jakubowska-Krawczyk, S Romaniuk, M Zambrzycka
Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2018
32018
Enhanced Luminescence of Yb3+ Ions Implanted to ZnO through the Selection of Optimal Implantation and Annealing Conditions
R Ratajczak, E Guziewicz, S Prucnal, C Mieszczynski, P Jozwik, M Barlak, ...
Materials 16 (5), 1756, 2023
22023
Лінгводидактичні підходи до створення підручників для українського шкільництва в діаспорі
СЗ Романюк
Педагогічний дискурс, 387-392, 2013
22013
Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim
S Romaniuk
Warszawa, 2012
22012
Вивчення іноземної мови у Польщі: погляд у майбутнє
С Романюк
Теорія іпрактика викладання української мови як іноземної.—2010.–вип 5, 29-34, 2010
22010
Formy gramatyczne zwrotów do osób we współczesnym ukraińskim dyskursie politycznym: norma i praktyka
L Kolibaba, S Romaniuk
Prace Językoznawcze 24 (4), 213-228, 2022
12022
Розвиток мовних компетенцій студентів на кафедрі україністики Варшавського університету
I Kononenko, I Mytnik, S Romaniuk
Wydawnictwo KUL, 2019
12019
Środki obrazowania wydarzeń rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji" Мистецький Барбакан: Трикутник 92: Антологія")
S Romaniuk, K Jakubowska-Krawczyk
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 53, 310-330, 2018
12018
Функційність іменників і дієслів у політичній рекламі1
М Осевська, С Романюк
Studia Ucrainica Varsoviensia 6, 237-47, 2016
12016
Польська соціолінгвістика: вибрані аспекти дослідження вербальної агресії
С Романюк
Мова і суспільство, 162–169-162–169, 2012
12012
Варшавська україністика: камо грядеши?
С Романюк
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 3-10, 2012
12012
Тенденції в уживанні патронімів в українській літературній мові ХХІ ст.: європеїзація vs традиція
L Kolibaba, S Romaniuk, V Fursa
Onomastica 67, 91-106, 2023
2023
The regeneration of the tools to cellulose cutting using electric arc surfacing method
S Romaniuk, M Barlak, J Wilkowski
Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood …, 2023
2023
Poezja Wisławy Szymborskiej w interpretacji ukraińskich twórców
S Romaniuk, K Jakubowska-Krawczyk
Slavistična revija 71 (1), 1–16-1–16, 2023
2023
Funkcje kształtowania kompetencji medialnych uczniów w procesie edukacyjnym współczesnej szkoły
SZ Romaniuk, M Vasylyk
Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 19, 78-94, 2023
2023
ETHNO-CULTURAL COMPONENT IN MODERN PRIMARY EDUCATION
S Romaniuk
Mountain School of Ukrainian Carpaty, 31-35, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20