Obserwuj
Rafał Dmowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Unitis Viribus. Diecezja podlaska w II Rzeczypospolitej
R Dmowski
12*2013
Zarys dziejów ratownictwa medycznego
R Dmowski
Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie, 2015
52015
Szkice z dziejów Kościoła garnizonowego w Siedlcach w latach 1918-1939
R Dmowski
Szkice Podlaskie 11, 107-115, 2003
42003
Niższe Seminarium Duchowne czyli Wyższe Gimnazjum Biskupa Podlaskiego im. Św. Rodziny w okresie II rzeczpospolitej
R Dmowski
Szkice Podlaskie 15, 61-74, 2007
32007
Wkład księdza Henryka Przeździeckiego biskupa podlaskiego w rozwój oświaty na Podlasiu
R Dmowski
Kultura narodowa i Kościół katolicki w tysiąclecie państwa polskiego, 257-269, 2003
3*2003
Wkład księdza Henryka Przeździeckiego biskupa podlaskiego w rozwój oświaty na Podlasiu, w: Kultura narodowa i Kościół katolicki w tysiąclecie państwa polskiego, red
R Dmowski
W. Ważniewski, Siedlce, 257-269, 2003
32003
Funkcjonowanie kolei na południowym Podlasiu w drugiej połowie 1944 r. na przykładzie siedleckiego węzła kolejowego. Zarys problematyki
R Dmowski
Szkice Podlaskie 8, 53-70, 2000
32000
Kolej wąskotorowa w Białej Podlaskiej. Zarys historii
R Dmowski
Rocznik Bialskopodlaski 7, 61-80, 1999
31999
Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego
R Dmowski
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych …, 2013
22013
Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat Siedleckiej Straży Pożarnej
A Celiński, R Dmowski
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 2007
22007
Biskup ordynariusz podlaski Henryk Przeździecki (1873–1939) – szkic do biografi i
R Dmowski
„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” 15, 117-143, 2006
22006
Funkcjonowanie kolei na południowym Podlasiu w przededniu wojny i jej rola w kampanii wrześniowo-październikowej 1939 roku na przykładzie Siedleckiego Węzła Kolejowego (Zarys …
R Dmowski
Podlasie w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku, 197-230, 2003
22003
Udział 22 pułku piechoty w przewrocie majowym
R Dmowski
Szkice Podlaskie 9, 219-227, 2001
22001
Kolej na Południowym Podlasiu w wojnie obronnej 1939 roku
R Dmowski
Niepodległość i Pamięć 15, 105-126, 1999
21999
Piłsudski i Siedlce
J Cabaj, R Dmowski, R Roguski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018
12018
Na sygnale i nie tylko. Pogotowie Ratunkowe w Warszawie w latach 1897-2015
R Dmowski, A Kamecki
Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych" Sigillum", 2016
12016
Kapituły Diecezji Podlaskiej w latach 1918-1939
R Dmowski
Prace Archiwalno-Konserwatorskie 18, 2012
12012
Szkice z dziejów diecezji podlaskiej
R Dmowski
Szkice Podlaskie 16, 2008
12008
Ksiądz Karol Rafał Leszczyński – duszpasterz, społecznik, organizator Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie
R Dmowski
Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza …, 2007
1*2007
Działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Diecezji Podlaskiej w latach 1919-1934
R Dmowski
Szkice Podlaskie 14, 2006
12006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20