Maja Sajdak
Title
Cited by
Cited by
Year
The intuitive manager and the concept of strategic leadership
K Malewska, M Sajdak
Management 18 (2), 44-58, 2014
272014
Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia
M Sajdak
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (11), 2014
202014
Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa
M Sajdak
Zarządzanie i Finanse 4 (1), 249-261, 2013
162013
Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa
M Sajdak
Nauki o Zarzadzaniu, 69-79, 2013
142013
Podejście zasobowe jako podstawa wyborów strategicznych
M Sajdak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 46-61, 2010
122010
Compilation of operational and strategic agility for ensuring the highest efficiency of company operations
M Sajdak
Ekonomia i Zarządzanie 7, 2015
102015
Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej–od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa
K Malewska, M Sajdak
Nauki o zarządzaniu, 44-55, 2014
92014
Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie
M Sajdak
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i Zarządzanie 49, 203-212, 2013
82013
Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem,(w:) Romanowska M
M Sajdak
Cygler J.(red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014
72014
Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem [Business agility as a concept of management between stability and chaos],[in:] M
M Sajdak
Granice zarządzania [Management boundaries], Szkoła Główna Handlowa w …, 2014
62014
Consequences of value-based management for developing the organisational agility potential of a family business
A Lewandowska, M Sajdak
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2013
52013
Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie, Organizacja i Zarządzanie, nr 49
M Sajdak
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2013
52013
The Concept of an Agile Enterprise Research Model
M Sajdak
International Journal of Economics and Management Engineering 9 (6), 1839-1844, 2015
42015
Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności
M Sajdak
Prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, 254-264, 2016
32016
Specyfika strategii w zwinnym przedsiębiorstwie
M Sajdak
Marketing i Rynek, 566-575, 2015
32015
Proces adaptacji do otoczenia jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
M Sajdak, K Malewska
Marketing i Rynek 22 (05), 2015
32015
Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
M Sajdak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 58-70, 2014
32014
The influence of agility on creating a competitive advantage and on company performance
M Sajdak
2013 IMRA International Conference, 2013
32013
Zwinność strategiczna przedsiębiorstw
M Sajdak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2019
22019
Entrepreneurship in the Development of an Agile Enterprise: Theoretical and Practical Aspects
M Sajdak
International Journal of Management and Applied Research 2 (4), 144-155, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20