Obserwuj
Veslava Osińska | orcid.org/0000-0002-1306-7832
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne
V Osińska
UMK, 2016
372016
Luminescence of Zn1− xMgxSe, Zn1− xMgxSe: Al and Zn1− xMgxSe: I mixed crystals grown by Bridgman method
F Firszt, S Łęgowski, H Męczyńska, HL Oczkowski, W Osińska, ...
Journal of crystal growth 159 (1-4), 167-170, 1996
351996
New methods for visualization and improvement of classification schemes: the case of computer science
V Osińska, P Bala
KO KNOWLEDGE ORGANIZATION 37 (3), 157-172, 2010
30*2010
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów
V Osinska
SBP, 2010
22*2010
Mapping science: tools for bibliometric and altmetric studies
V Osinska, R Klimas
Information Research, 2021
192021
Study of dynamics of structured knowledge: Qualitative analysis of different mapping approaches
V Osinska, P Bala
Journal of Information science 41 (2), 197-208, 2015
162015
Maps and mapping in scientometrics
V Osinska, P Malak
Methods and Tools for Studying Scientific Writing and its Users. Wrocław …, 2016
122016
Modeling of scientific publications disciplinary collocation based on optimistic fuzzy aggregation norms
O Sokolov, W Osińska, A Mreła, W Duch
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th …, 2019
112019
Visualization in learning: Perception, aesthetics, and pragmatism
V Osinska, G Osinski, AB Kwiatkowska
Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 493-526, 2016
112016
Information visualization techniques in the social sciences and humanities
V Osinska, G Osinski
IGI Global, 2018
102018
Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty
V Osińska
Zagadnienia Informacji Naukowej–Studia Informacyjne, 41-51, 2010
102010
Fractal analysis of knowledge organization in digital library
V Osinska
New Trends In Qualitative And Quantitative Methods In Libraries: Selected …, 2012
92012
Classification visualization across mapping on a sphere
V Osińska, P Bała
New trends of multimedia and Network Information Systems, 95-107, 2008
92008
Wizualizacja paradygmatów badawczych
V Osińska
Zagadnienia naukoznawstwa 3 (48), 205-220, 2012
82012
Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych
V Osińska
Biuletyn eBIB [on-line], 77, 2006
72006
Bazy danych i wizualizatory dorobku naukowego jako narzędzia oceny produktywności naukowej
M Kowalska, V Osińska
Polska Akademia Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, 2018
62018
Rozwój badań nad wizualizacją informacji
V Osińska, P Malak, B Bednarek-Michalska
AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 14, 58-76, 2016
62016
Nonlinear approach in classification visualization and evaluation
V Osińska, P Bala
International Society of Knowledge Organization-Spain chapter, 2009
62009
Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profil polskich bibliotek cyfrowych
V Osińska, M Kowalska, B Bednarek-Michalska, P Malak
Zagadnienia Naukoznawstwa 53 (1 (211)), 3-28, 2017
52017
Mapping evaluation for semantic browsing
V Osinska, A Jozwik, G Osinski
2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20