Follow
Veslava Osińska | orcid.org/0000-0002-1306-7832
Title
Cited by
Cited by
Year
Luminescence of Zn1− xMgxSe, Zn1− xMgxSe: Al and Zn1− xMgxSe: I mixed crystals grown by Bridgman method
F Firszt, S Łęgowski, H Męczyńska, HL Oczkowski, W Osińska, ...
Journal of crystal growth 159 (1-4), 167-170, 1996
341996
WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne
V Osińska
UMK, 2016
282016
New methods for visualization and improvement of classification schemes: the case of computer science
V Osińska, P Bala
KO KNOWLEDGE ORGANIZATION 37 (3), 157-172, 2010
28*2010
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów
V Osinska
SBP, 2010
20*2010
Study of dynamics of structured knowledge: Qualitative analysis of different mapping approaches
V Osinska, P Bala
Journal of Information science 41 (2), 197-208, 2015
152015
Visualization in Learning: Perception, Aesthetics, and Pragmatism
V Osinska, G Osinski, AB Kwiatkowska
Handbook of Research on Maximizing Cognitive Learning through Knowledge …, 2015
112015
Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty
V Osińska
Zagadnienia Informacji Naukowej-Studia Informacyjne 48 (2 (96)), 41-51, 2010
102010
Wizualizacja paradygmatów badawczych
V Osińska
Zagadnienia naukoznawstwa, 2012
92012
Fractal analysis of knowledge organization in digital library
V Osinska
New Trends In Qualitative And Quantitative Methods In Libraries: Selected …, 2012
92012
Maps and mapping in scientometrics
V Osinska, P Malak
Methods and Tools for Studying Scientific Writing and its Users. Wrocław …, 2016
82016
Classification visualization across mapping on a sphere
V Osińska, P Bała
New Trends in Multimedia and Network Information Systems 181, 95, 2008
82008
Modeling of scientific publications disciplinary collocation based on optimistic fuzzy aggregation norms
O Sokolov, W Osińska, A Mreła, W Duch
International Conference on Information Systems Architecture and Technology …, 2018
72018
Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities
V Osinska, G Osinski
IGI Global, 2018
62018
Nonlinear approach in classification visualization and evaluation
V Osińska, P Bala
International Society of Knowledge Organization-Spain chapter, 2009
62009
Bazy danych i wizualizatory dorobku naukowego jako narzędzia oceny produktywności naukowej
M Kowalska, V Osińska
Polska Akademia Nauk. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, 2018
52018
Czas uwolnienia zasobów a dynamika rozwoju i profi l polskich bibliotekcyfrowych
V Osińska, M Kowalska, B Bednarek-Michalska, P Malak
Zagadnienia Naukoznawstwa, 2017
52017
Mapping evaluation for semantic browsing
V Osinska, A Jozwik, G Osinski
2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2015
52015
Naukowcy na Facebooku
V Osińska, T Komendziński
Wizualizacja sieci społecznych w nauce. W: E. Głowacka, M. Kowalska, P …, 2014
52014
Cognitive approach in classification visualization. End-users study
V Osinska, J Dreszer-Drogorob, G Osinski, M Gawarkiewicz
Classification & Visualization: interfaces to knowledge, 273-283, 2013
52013
Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych
V Osińska
Biuletyn eBIB [on-line], 77, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20