Robert Suwaj
Robert Suwaj
profesor prawa administracyjnego, Politechnika Warszawska
Verified email at ans.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nauka administracji
B Kudrycka, BG Peters, PJ Suwaj, H Sierocka, J Kulikowska, ...
Wolters Kluwer Polska, 2009
282009
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
E Cisowska-Sakrajda, D Kijowski, M Faryna, W Grześkiewicz, C Kulesza, ...
LEX a Wolters Kluwer business, 2015
162015
Judycjalizacja postÄ™ powania administracyjnego
R Suwaj
Wolters Kluwer Polska, 2009
142009
Patologie w administracji publicznej
PJ Suwaj, DR Kijowski
Wolters Kluwer Polska, 2009
132009
Wydawanie decyzji administracyjnych
R Suwaj
Presscom, 2007
112007
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej
R Suwaj
Lex a Wolters Kluwer business, 2014
82014
Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
R Suwaj
Wydawnictwa Profesjonalne Alpha, 2005
82005
Wokół pojęcia polityki i polityki publicznej,[w:]
PJ Suwaj, R Szczepankowski
Nauka administracji, 2009
72009
Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego
J Dembczyńska, P Pietrasz, K Sobieralski, R Suwaj
Pressom, Wrocław, 2008
72008
„Kryzys prawa administracyjnego?”
D Kijowski, P Suwaj
Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, 2012
62012
Opłaty samorządowe w Polsce
G Liszewski
Wydawnictwo Temida 2, 2010
52010
Prawo administracyjne: ć wiczenia
PJ Suwaj, LN Polska
LexisNexis Polska, 2009
42009
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną
J Zimmermann, PJ Suwaj
Wolters Kluwer Polska, 2013
32013
Praktyczne aspekty udziału organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
R Suwaj
Samorząd Terytorialny, 39-58, 2010
32010
Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce
L Etel
Wydawnictwo Temida 2, 2008
32008
Analiza stanu prawnego w zakresie problematyki antykorupcyjnej na poziomie gminy
R Suwaj
Samorząd Terytorialny, 25-31, 2000
32000
Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej
S Robert, M Perkowski
Zarys problematyki. Białystok: Temida2, 2010
22010
Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym-uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych
J Przedańska, R Suwaj
Samorząd Terytorialny, 9-23, 2019
12019
Jakość tworzonego prawa na przykładzie zmian dokonanych w Kodeksie postępowania administracyjnego w latach 2010–2012
R Suwaj
Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka 1, 40-62, 2013
12013
Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania administracyjnego
R Suwaj
Studia Prawnoustrojowe, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20