Follow
Галушко Олена Ігорівна, Галушко Елена Игоревна, Galushko Olena
Галушко Олена Ігорівна, Галушко Елена Игоревна, Galushko Olena
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Verified email at pdaba.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО МЕДІА-РИНКУ
ОІ Галушко, АВ Петкевич
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 1-6, 2019
102019
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРИЗА» ТА ПАРАМЕТРІВ, ЩО ОПИСУЮТЬ КРИЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ОІ Галушко
Маґістеріум. Вип 14, с. 52-55., 2004
92004
Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях:
ОІ Галушко
Материалы Всеукраинской научно-практич. Конференции. - Севастополь: СевНТУ …, 2003
92003
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВФ Левченко, ОІ Галушко, ММ Скрипова
Економічний простір: Збірник наукових праць, 200-206, 2008
72008
Об использовании концеп- ции типов восприятия мира при обучении фундаментальным дисциплинам
ИМ Галушко, СИ Веселова, ЕИ Галушко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник …, 2008
4*2008
MARKETING ASPECTS OF THE CREATION THE INFORMATION MEDIA-RESOURCE ON THE INTERNET
O Galushko, A Petkevych
COLLECTIVE MONOGRAPHS, 49-60, 2019
32019
FORMING THE PRODUCT PORTFOLIO OF THE INFORMATION RESOURCE IN THE INTERNET
A Petkevych, O Galushko
Problems and prospects of implementation of innovative research results …, 2019
32019
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
ОІ Галушко, НА Протопопова, МЛ Маргарян, АМ Якименко
Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та …, 2019
32019
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6 …
ІС Грабовський, ГВ Разумова, ОІ Галушко
Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. - 25 с., 2013
3*2013
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИМ Галушко, ЕИ Галушко, СИ Веселова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Зб …, 2010
32010
ACTUAL ISSUES OF REAL ESTATE DEVELOPMENT
O Galushko, G Cioban
Scientific journal “Philosophy, Economics and Law Review”. Volume 2, no. 2 …, 2022
22022
DIDACTIC ASPECTS OF DISTANCE LEARNING IN THE CONDITIONS OF PANDEMIC AND MARTIAL LAW
O Galushko, Y Kovalenko-Marchenkova, V Chistyakov
Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs …, 2022
22022
ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПАРКУ ЛОКОМОТИВІВ В УМОВАХ КРИЗИ
ОІ Галушко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 82-90, 2017
22017
Использование контроллинга при подготовке специалистов в сфере информационных технологий
ЕИ Галушко, ИМ Галушко, СИ Веселова
Новітні комп'ютерні технології: зб. наукових праць VIII Міжнародної науково …, 2010
22010
Контроллинг как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий
АА Антонян, ЮВ Демченко, ЕИ Галушко
Материалы Всеукраинской научно-практической конференции студентов …, 2010
22010
Дидактическая модель аудиторной учебно-исследовательской работы студентов
ИМ Галушко, ЕИ Галушко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисцип, 84, 2003
22003
FORMATION OF THE ANTI-CRISIS CONCEPT OF INCREASING THE STRATEGIC STABILITY OF UKRZALIZNYTSIA
L Martseniuk, Y Dyomin, O Galushko
Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs …, 2021
12021
ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
ОІ Галушко, ГВ Разумова, СВ Іванов
Будівельне виробництво, 58-61, 2015
12015
Підвищення креативного потенціалу студентів за допомогою аудиторної навчально-дослідницької роботи
ОІ Галушко, ІМ Галушко, СІ Веселова
Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції …, 2011
1*2011
Концепція вільного програмного забезпечення в освітньому менеджменті
ОІ Галушко, ІМ Галушко, СІ Веселова
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20