Follow
KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI
Title
Cited by
Cited by
Year
Prawa człowieka w kontekstach kulturowych
K Przybyszewski
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2010
222010
Kultura publiczna
K PrzybyszewsKi
Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego, Poznań, 2013
62013
Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną
K Przybyszewski
Władza sądzenia 4, 48-63, 2014
32014
Uniwersalność praw człowieka pod ostrzałem krytyki
K Przybyszewski
Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy (red. L. Koba i W …, 2009
22009
Kultura obywatelska w społeczeństwie konsumpcyjnym
K Przybyszewski
Civitas. Studia z Filozofii Polityki 18, 110-125, 2016
12016
Negatywność ekonomicznych procesów globalizacyjnych
K Przybyszewski
Chorzowskie Studia Polityczne, 13-24, 2014
12014
Problem godności człowieka w kontekście biopolityki
K Przybyszewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
12013
The Knowledge Society and the Information Society in the Context of Political Communication
K Przybyszewski
Analele Universităţii din Craiova. Seria Filosofie 43 43 (1), 168-181, 2019
2019
Safety in the global world: Humanistic and institutional aspects
K Przybyszewski
Dialogue and Universalism 29 (1), 159-181, 2019
2019
Sustainable development project as a new modernization proposal
K Przybyszewski
Identities and Modernizations, (ed.) T. Buksiński, 17, 269-281, 2013
2013
Mediale Manipulationen im Kontext der Mediatisierung von Politik
K Przybyszewski
Lingua and Communitas 23, 79-91, 2013
2013
Debata: Po co nam prawa człowieka?
KM Cern, AW Nowak, K Przybyszewski, PW Juchacz
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, 2013
2013
Rola i znaczenie „bezpieczeństwa ontologicznego” w procesie edukacji
K Przybyszewski
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 109, 114-123., 2012
2012
Problem wolności słowa w społeczeństwie informacyjnym
K Przybyszewski
Język. Rozumienie. Komunikacja, pod red. M. Domaradzkiego, E. Kulczyckiego i …, 2011
2011
Wymiar aksjologiczny i polityczny Karty Praw Podstawowych
K Przybyszewski
Karta Praw Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw człowieka, red. W …, 2010
2010
Próba historiozoficznego ujęcia praw człowieka
K Przybyszewski
Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, red. W. Wacławczyk, 9-24, 2009
2009
Refleksja filozoficzna jako element formowania się społeczeństwa obywatelskiego
K Przybyszewski
Zeszyty Filozoficzne NR 14-15, 346-356, 2009
2009
Kultura publiczna w Polsce
K Przybyszewski
Wolność i władza w życiu publicznym, red. J. Mysona-Byrska, W. Zuziak, 255-275, 2008
2008
Godność a suwerenność państwowa: poszukiwanie granic możliwego współistnienia obu tych wartości w oparciu o „konstytucję praw człowieka
K Przybyszewski
Ku źródłom wartości, red. P. Orlik, 431-443, 2008
2008
Samorządność, samorząd, wspólnota samorządowa,
K Przybyszewski
Demokracja, samorządność, prawo, pod red. T. Buksiński, K. Bondyra, J …, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20