Obserwuj
Joanna Niezurawska
Joanna Niezurawska
WSB Merito University in Torun
Zweryfikowany adres z wsb.torun.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Affective temperament, job stress and professional burnout in nurses and civil servants
M Jaracz, I Rosiak, A Bertrand-Bucińska, M Jaskulski, J Nieżurawska, ...
PloS one 12 (6), e0176698, 2017
962017
Elastyczne systemy wynagrodzeĹ „w przedsiÄ™ biorstwach w Posce
J NieĹĽurawska
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie WyĹĽszej …, 2010
212010
Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo
Nieżurawska - Zając
CeDeWu, 2020
162020
Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową – identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych
N J.
Marketing i Rynek, 661 – 670, 2016
16*2016
Attractiveness of cafeteria systems as viewed by generation Z
J Nieżurawska, H Karaszewska, A Dziadkiewicz
International Journal of Economics and Management Engineering 10 (2), 684-688, 2016
122016
Design of a learning process for SME managers (in different generations)
A Dziadkiewicz, J Nieżurawska
Creating Entrepreneurial Mindset, 49-60, 2014
112014
Wybrane przyczyny sukcesu i porażek internacjonalizacji przedsiębiorstw
L Nieżurawski, J Nieżurawska
Zarządzanie i Finanse 2 (4), 261-276, 2013
112013
Skłonności społeczeństwa informacyjnego do migracji na przykładzie studentów reprezentujących pokolenie Y-wyniki badań empirycznych
G Kowalewska, J Nieżurawska-Zając, D Rzeczkowski
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 527-545, 2018
102018
Managing Generation Z: Motivation, Engagement and Loyalty
J Nieżurawska-Zając, RA Kycia, A Niemczynowicz
Taylor & Francis, 2023
92023
Systemy work – life – balance w przedsiębiorstwach w opinii generacji Z - wyniki badań empirycznych
KG Nieżurawska J, Dziadkiewicz A
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 241 – 258, 2017
8*2017
Knowledge transfer in Poland and Portugal (closing phase)-summary of cotrans project
A Dziadkiewicz, J Nieżurawska-Zając, N Duarte, W Dryl, T Dryl, ...
Torun Business Review 16 (1), 49-62, 2017
72017
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces
JN Nieżurawski L., G. Owczarczyk-Szpakowska
Zarzadzanie i Finanse, 265-277, 2016
7*2016
Knowledge Transfer in Network Organization. An example of the Polish-Portuguese Network of Researchers (preliminary phase)
W Dryl, T Dryl, NJR Duarte, A Dziadkiewicz, J Nieżurawska, ...
Torun Business Review 14 (1), 37-46, 2015
62015
Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu
A Dziadkiewicz, J Nieżurawska
Marketing i Rynek 10, 402, 2017
52017
DETERMINANTY SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA (STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW).
L Nieżurawski, N Duarte, J Nieżurawska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
52016
Systemy kafeteryjne jako forma wynagradzania menedżerów z pokolenia Y
J Nieżurawska
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, 123, 2014
52014
Towards the global vision of engagement of generation Z at the workplace: Mathematical modeling
RA Kycia, A Niemczynowicz, J Nieżurawska-Zając
arXiv preprint arXiv:2112.15401, 2021
42021
Causes and directions of student migration using polish and portugese students as an example
G Kowalewska, J Nieżurawska-Zając, N Duarte
Olsztyn Economic Journal 14 (3), 271-286, 2019
42019
Szef X-pracownik Y: wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y
D Jedlikowska, B Bubiak, J Nieżurawska-Zając, A Pawłowska, A Wileczek, ...
Texter, 2017
42017
Architektura pozytywnych doświadczeń (Users expirence design, UxD). Założenia wstępne do projektu rozwoju zrównoważonego turystyki wellbeing w regionie Południowego Bałtyku
NJ Dziadkiewicz A.
Marketing i Rynek nr 10/2016, 117-129, 2016
42016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20