Obserwuj
Piotr Piesiewicz
Piotr Piesiewicz
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Utwór muzyczny i jego twórca
PF Piesiewicz
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
162009
Tools for public health policy: nudges and boosts as active support of the law in special situations such as the COVID-19 pandemic
JM Krawiec, OM Piaskowska, PF Piesiewicz, W Białaszek
Globalization and Health 17 (1), 1-14, 2021
32021
Ustalenie danych osobowych sprawcy naruszenia dóbr osobistych w Internecie celem dochodzenia ich ochrony w postępowaniu cywilnym
P Piesiewicz, O Piaskowska
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 61 (2 …, 2018
12018
Peer tutoring in clinical legal education as a learning community building method
M Bielecki, OM Piaskowska, PF Piesiewicz
The Law Teacher, 1-20, 2021
2021
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРАВНИЧИХ ШКІЛ У ЧАСИ СИСТЕМНИХ ЗМІН. ЯК АДАПТУВАТИ ПРАВНИЧУ ШКОЛУ ДО ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО СТОРІЧЧЯ? ПОЛЬСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
OМ Piaskowska, PF Piesiewicz
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 126-153, 2019
2019
Rethinking of law schools in times of systemic change. How to bring law school into twenty-first century? Polish perspective
OM Piaskowska, PF Piesiewicz
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2019
2019
" Studia Prawnicze" 2 (214) 2018
E Lis, J Falski, K Radosz, OM Piaskowska, P Piesiewicz, D Habrat, ...
Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018
2018
The issue of infringement of dignity as a personal interests and problem of sharing content from third parties through hyperlinks
O Piaskowska, P Piesiewicz
Studia Prawnicze, 91-114, 2018
2018
Liability for unlawful making protected works available to the public and for providing hyperlinks to such works on social networking websites
P Piesiewicz
Ius Novum 12 (4), 131-144, 2018
2018
problematyka naruszenia dóbr osobistych w postaci czci a udostępnianie treści pochodzących od osób trzecich za pośrednictwem hiperlinków
OM Piaskowska, PF Piesiewicz
Studia Prawnicze, 91-114, 2018
2018
Dopuszczalność zmian w utworze architektonicznym w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
PF Piesiewicz
Studia Prawnoustrojowe, 283-296, 2018
2018
Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym
PF Piesiewicz
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 61 (3 …, 2018
2018
Przestępstwo naruszenia autorskich praw osobistych z art. 115 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w świetle zasady określoności
PF Piesiewicz
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018
2018
Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza za zaniechanie udzielenia pomocy
PF Piesiewicz
Medyczna Wokanda 4 (4), 137-146, 2012
2012
Pojęcie „uchodźcy” w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jego wykładnia w orzecznictwie sądów …
P Piesiewicz
Uchodźcy w Polsce i Europie – stan prawny i rzeczywistość, 2011
2011
„Narrowcasting” w miejscach użytecznoœci publicznej
PF Piesiewicz
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 175-188, 2008
2008
Disc Jockey jako twórca zależny–problem miksowania utworów w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
P Piesiewicz
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 165-173, 2003
2003
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPRAWNE PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE UTWORÓW ORAZ ZA PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE HYPERLINKÓW DO TAKICH UTWORÓW W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
PF PIESIEWICZ
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18