Aleksandra Wicka
TitleCited byYear
„Bio-economy sector in poland and its importance in the economy”
W Ludwik, A Wicka
Economic Science for Rural Development 41, 219-228, 2016
252016
Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia
A Wicka, B Gołębiewska, J Gołębiewski, I Jędrzejczyk, P Kobus, L Wicki, ...
Wydawnictwo SGGW, 2013
242013
Ubezpieczenia rolne jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii rolników
A Wicka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2014
62014
Ubezpieczenia finansowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
A Wicka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
52012
Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie w latach 2004-2010
A Wicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (13 …, 2011
52011
Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela
A Wicka, A Miedzik
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing …, 2010
52010
Ubezpieczenia rolnicze źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych
A Wicka
Roczniki Naukowe SERiA 10 (1), 438-443, 2008
52008
CROP INSURANCE WITH SUBSIDIES IN POLAND – DO IT WORKS?
A Wicka
ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, 178-186, 2018
42018
Neuromarketing–„ścieżka dostępu” do zachowań konsumenta
J Świstak, A Wicka
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 1 (09), 113-122, 2010
42010
Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim
A Wicka, E Wojciechowska-Lipka
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2, 213-223, 2009
42009
Popyt przedsiębiorstw na ubezpieczenia
A Wicka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
32015
Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych rolników w latach 2009-2013
A Wicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (5 …, 2015
32015
Polish Agriculture Against Selected States of the European Union
A Wicka
Economic Science for Rural Development, 140-147, 2012
32012
Business insurance in Polish agriculture – situation and development directions
A Wicka, A Milewska
Economic Sciences for Rural Development, 237-242, 2011
32011
Obowiązek ubezpieczenia upraw a Wspólna Polityka Rolna
A Wicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (2 …, 2012
22012
Ocena wartości rynku obowiązkowych ubezpieczeń upraw w rolnictwie polskim w świetle ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
A Wicka
ACTA Scientiarum Polonorum Oeconomia 8 (1), 103-109, 2009
22009
Ubezpieczenia rolnicze w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych i spółkach akcyjnych-porównanie kosztów
A Wicka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (4 …, 2006
22006
Rynek ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw
A Wicka
Marketing i Rynek, 763-773, 2017
12017
Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014
J Świstak, A Wicka
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing …, 2016
12016
Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010–2014
A Wicka
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 79 (1), 523-532, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20