Obserwuj
Wojciech Ochał
Wojciech Ochał
Department of Forest Resource Management, University of Agriculture in Krakow
Zweryfikowany adres z cyf-kr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species
K Stereńczak, M Mielcarek, B Wertz, K Bronisz, G Zajączkowski, ...
Journal of environmental management 231, 1284-1292, 2019
422019
Modeling Diameter Distribution of Black Alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) Stands in Poland
P Pogoda, W Ochał, S Orzeł
Forests 10 (5), 412, 2019
302019
Carbon sink potential and allocation in above-and below-ground biomass in willow coppice
M Pietrzykowski, B Woś, P Tylek, D Kwaśniewski, T Juliszewski, ...
Journal of Forestry Research 32, 349-354, 2021
252021
Impact of Stand Density and Tree Social Status on Aboveground Biomass Allocation of Scots Pine Pinus sylvestris L.
B Wertz, M Bembenek, Z Karaszewski, W Ochał, M Skorupski, ...
Forests 11 (7), 765, 2020
242020
Nadziemna biomasa i roczna produkcja drzewostanów sosnowych Puszczy Niepołomickiej
S Orzeł, M Forgiel, W Ochał, J Socha
Sylwan 150 (09), 16-32, 2006
222006
Aboveground biomass allocation in Scots pines of different biosocial positions in the stand (Alokacja nadziemnej biomasy u sosen zajmujących różne pozycje biosocjalne w …
W Ochał, S Grabczyński, S Orzeł, B Wertz, J Socha
Sylwan 157 (10), 737-746, 2013
21*2013
Dynamic site index model and trends in changes of site productivity for Alnus glutinosa (L.) Gaertn. in southern Poland
J Socha, W Ochał
Dendrobiology, 45-57, 2017
192017
Site index models for forest-forming tree species in Poland developed basing on the yield tables.
J Socha, W Ochał, S Grabczyński, M Maj
Sylwan 159 (8), 639-649, 2015
18*2015
BIOMASS AND ANNUAL PRODUCTION OF COMMON ALDER STANDS OF THE NIEPOĹ OMICE FOREST
S Orzeł, M Forgiel, J Socha, W Ochał
Age (years) 7, 5-9, 2005
172005
Biomasa i roczna produkcja drzewostanów mieszanych Puszczy Niepołomickiej
S Orzeł, J Socha, M Forgiel, W Ochał
Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar 4 (2), 63-79, 2005
16*2005
The effect of the calculation method, plot size, and stand density on the accuracy of top height estimation in Norway spruce stands
W Ochal, J Socha, M Pierzchalski
iForest-Biogeosciences and Forestry 10 (2), 498, 2017
142017
Assessment of age bias in site index equations
J Socha, NC Coops, W Ochal
iForest-Biogeosciences and Forestry 9 (3), 402, 2016
142016
Struktura biomasy podszytu występującego w drzewostanach Puszczy Niepołomickiej [Biomass structure of the underbrush growing in pine stands of the Niepołomice Primeval Forest]
S Orzeł, J Socha, M Forgiel, W Ochał
press [in Polish], 2005
13*2005
Performance of Kernel Estimator and Johnson SB Function for Modeling Diameter Distribution of Black Alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) Stands
P Pogoda, W Ochał, S Orzeł
Forests 11 (6), 634, 2020
122020
Diameter structure of selected pine stands growing on post-mining sites reclaimed for forestry.
W Ochał, M Pająk, M Pietrzyrowski
12*2010
Evaluation of aboveground biomass of black alder
W Ochał, B Wertz, J Socha
Forest Biomass Conference, 7-9, 2013
112013
Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce
M Pietrzykowski, W Krzaklewski, M Pająk, J Socha, W Ochał
Monografia naukowa, praca pod redakcją M. Pietrzykowskiego, Wyd. UR Kraków …, 2010
112010
Produkcyjność górskich drzewostanów świerkowych średnich klas wieku w zależności od wysokości ich położenia nad poziomem morza
S Orzel, J Socha, W Ochal
Sylwan 143 (05), 37-45, 1999
111999
Biomasa i roczna produkcja drzewostanow debowych Puszczy Niepolomickiej
S Orzel, W Ochal, M Forgiel, J Socha
Sylwan 150 (05), 30-43, 2006
92006
Struktura i dynamika przyrostu grubości drzew w drzewostanach świerkowych masywu Skrzyczne.[Structure and dynamic of diameter increment spruce forest of Skrzyczne range]
W Ochał
Sylwan 144 (1), 75-85, 2000
92000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20