Follow
Slawomir Judek
Slawomir Judek
Gdansk University of Technology
Verified email at pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
3D machine vision system for inspection of contact strips in railway vehicle current collectors
L Jarzebowicz, S Judek
2014 International Conference on Applied Electronics, 139-144, 2014
472014
Supply of electric vehicles via magnetically coupled air coils
S Judek, K Karwowski
2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference …, 2008
412008
Algorithm for automatic wear estimation of railway contact strips based on 3D scanning results
S Judek, L Jarzebowicz
2014 international conference and exposition on Electrical and Power …, 2014
312014
Digital filtering of railway track coordinates in mobile multi–receiver GNSS measurements
A Wilk, W Koc, C Specht, S Judek, K Karwowski, P Chrostowski, ...
Sensors 20 (18), 5018, 2020
192020
Verification of GNSS measurements of the railway track using standard techniques for determining coordinates
C Specht, A Wilk, W Koc, K Karwowski, P Dąbrowski, M Specht, ...
Remote Sensing 12 (18), 2874, 2020
182020
Energetyka transportu zelektryfikowanego: poradnik inżyniera
K Karwowski, M Bartłomiejczyk, L Jarzębowicz, S Judek, ...
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018
152018
Wavelet transform-based approach to defect identification in railway carbon contact strips
S Judek, L Jarzebowicz
Elektronika ir Elektrotechnika 21 (6), 29-33, 2015
152015
Modelowanie współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną
S Judek, K Karwowski, M Mizan, A Wilk
Przegląd Elektrotechniczny, 248-253, 2015
152015
Wyznaczanie parametrów elektrycznych trakcyjnego układu zasilania dla złożonych warunków ruchu przy wykorzystaniu programu pspice
S Judek, J Skibicki
Przegląd Elektrotechniczny 12, 270-273, 2009
152009
Innovative mobile method to determine railway track axis position in global coordinate system using position measurements performed with GNSS and fixed base of the measuring …
A Wilk, W Koc, C Specht, J Skibicki, S Judek, K Karwowski, P Chrostowski, ...
Measurement 175, 109016, 2021
132021
Testing the Positioning Accuracy of GNSS Solutions during the Tramway Track Mobile Satellite Measurements in Diverse Urban Signal Reception Conditions
M Specht, C Specht, A Wilk, W Koc, L Smolarek, K Czaplewski, ...
Energies 13 (14), 3646, 2020
122020
Analysis of measurement errors in rail vehicles’ pantograph inspection system
S Judek, L Jarzebowicz
Elektronika Ir Elektrotechnika 22 (3), 20-23, 2016
112016
Application of least squares with conditional equations method for railway track inventory using GNSS observations
K Czaplewski, Z Wisniewski, C Specht, A Wilk, W Koc, K Karwowski, ...
Sensors 20 (17), 4948, 2020
102020
A new approach for determining the two-mass model parameters of a railway current collector
A Wilk, K Karwowski, S Judek, M Mizan
TTS Technika Transportu Szynowego 22, 2015
102015
Monitoring i diagnostyka nakładek stykowych kolejowych odbieraków prądu z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D
L Jarzębowicz, S Judek
Przegląd Elektrotechniczny, 308-312, 2013
102013
Visual method for detecting critical damage in railway contact strips
S Judek, J Skibicki
Measurement Science and Technology 29 (5), 055102, 2018
92018
Analysis of inductive power transfer systems for variable air gap and voltage supply frequency
S Judek, K Karwowski
2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1963-1968, 2011
92011
Determining horizontal curvature of railway track axis in mobile satellite measurements
W Koc, A Wilk, C Specht, K Karwowski, J Skibicki, K Czaplewski, S Judek, ...
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, e139204-e139204, 2021
82021
Research project BRIK: development of an innovative method for determining the precise trajectory of a railway vehicle
A Wilk, C Specht, W Koc, K Karwowski, P Chrostowski, J Szmagliński, ...
Przegląd Komunikacyjny, 32-47, 2019
82019
Influence of vision measurement system spatial configuration on measurement uncertainty, based on the example of electric traction application
JD Skibicki, S Judek
Measurement 116, 281-298, 2018
82018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20