Sławomir Palicki
Sławomir Palicki
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Кластерная экономика и промышленная политика: теория и инструментарий Анисимов СД, Бабкин А. В и др. Монография
WW Budner, S Palicki, K Pawlicka
АВ Бабкина: моногр. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015
352015
Oceny rewitalizacji
B Kaźmierczak, M Nowak, S Palicki, D Pazder
Studium zmian na poznańskiej Śródce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych …, 2011
222011
Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce
B Kaźmierczak, M Nowak, S Palicki, D Pazder
Poznań, 2011
122011
Multi-criteria assessment of public space from the social perspective
S Palicki
Real Estate Management and Valuation 23 (4), 24-34, 2015
102015
Students’ preferences on the residential real estate market in polish cities
O Kempa, M Krajewska, S Palicki, I Rącka, M Wójta-Kempa
Real Estate Management and Valuation 23 (1), 90-102, 2015
72015
Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich
S Palicki
Warszawa: Texter, 2013
72013
Ustalanie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badan popytu (Determining the Weights of Real Estate Attributes. Conception of Demand Survey)[in:] Studia i Materialy TNN, Vol …
S Palicki
ed. S. Źróbek, Olsztyn, 2004
72004
Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki
S Palicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75 (3), 2013
62013
„Dane i interpretacje ekonomiczne”, w: B
S Palicki
Kaźmierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Pazder (red.), Oceny rewitalizacji …, 2011
62011
A valuation of public spaces: selected research results
S Palicki
Real Estate Management and Valuation 21 (1), 19-24, 2013
52013
Karta przestrzeni publicznej jako instrument kształtowania jakości przestrzeni miejskiej
S Palicki
STUDIA I MATERIAŁY, 103, 2009
52009
Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development
S Palicki, I Rącka
Smart City 360°, 851-860, 2016
42016
Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich
S Palicki
Studia Miejskie, 63-76, 2015
42015
Ceny poznańskich i kaliskich nieruchomości lokalowych w percepcji studentów: wybrane wyniki badań znajomości rynku i preferencji potencjalnych nabywców
S Palicki, I Rącka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa …, 2014
42014
Changes On the Housing Market of the Downtown Area in Selected Polish Cities
I Rącka, S Palicki, M Krajewska, K Szopińska, O Kempa
Real Estate Management and Valuation 25 (2), 79-90, 2017
32017
State and Determinants of Real Estate Market Development in Central and Eastern European Countries on the Example of Poland and Bulgaria
I Rącka, S Palicki, I Kostov
Real Estate Management and Valuation 23 (2), 77-90, 2015
32015
Comparision of Bulgarian and Polish residential markets on the examples of Varna, Poznan and Kalisz
I Kostov, S Palicki, I Rącka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa …, 2014
32014
Rewitalizacja na tle innych przejawów odnowy miast
S Palicki
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 15 (1-2 Wpływ …, 2007
32007
Aesthetic dimension of urban revitalisation in Polish and Bulgarian cities
S Palicki, I Rącka, I Kostov
Świat Nieruchomości 10 (94), 67-72, 2015
22015
Interakcje przestrzeni publicznej z rynkiem nieruchomości komercyjnych: przykład śródmiejskiego obszaru Poznania
S Palicki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 181-196, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20