Obserwuj
Sławomir Palicki
Sławomir Palicki
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Кластерная экономика и промышленная политика: теория и инструментарий Анисимов СД, Бабкин А. В и др. Монография
WW Budner, S Palicki, K Pawlicka
АВ Бабкина: моногр. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015
372015
Oceny rewitalizacji
B Kaźmierczak, M Nowak, S Palicki, D Pazder
Studium zmian na poznańskiej Śródce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych …, 2011
232011
Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce
B Kaźmierczak, M Nowak, S Palicki, D Pazder
Revitalization assessments. A study of changes in the Śródka district of …, 2011
152011
Multi-criteria assessment of public space from the social perspective
S Palicki
Real Estate Management and Valuation 23 (4), 24-34, 2015
132015
Ustalanie wag atrybutów nieruchomości
S Pawlicki
Koncepcja badań popytu, 2004
132004
State and determinants of real estate market development in Central and Eastern European countries on the example of Poland and Bulgaria
I Rącka, S Palicki, I Kostov
Real Estate Management and Valuation 23 (2), 77-90, 2015
112015
Students’ preferences on the residential real estate market in polish cities
O Kempa, M Krajewska, S Palicki, I Rącka, M Wójta-Kempa
Real Estate Management and Valuation 23 (1), 90-102, 2015
112015
Influence of Urban Renewal on the Assessment of Housing Market in the Context of Sustainable Socioeconomic City Development
S Palicki, I Rącka
Smart City 360°, 851-860, 2016
102016
Rewitalizacja a rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przypadek poznańskiej Śródki
S Palicki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75 (3), 209-228, 2013
92013
Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich
S Palicki
Texter, Warszawa, 2013
82013
Changes On the Housing Market of the Downtown Area in Selected Polish Cities
I Rącka, S Palicki, M Krajewska, K Szopińska, O Kempa
Real Estate Management and Valuation 25 (2), 79-90, 2017
62017
Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich
S Palicki
Studia miejskie 17, 63-76, 2015
62015
„Dane i interpretacje ekonomiczne”, w: B
S Palicki
Kaźmierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Pazder (red.), Oceny rewitalizacji …, 2011
62011
A valuation of public spaces: selected research results
S Palicki
Real Estate Management and Valuation 21 (1), 19-24, 2013
52013
Karta przestrzeni publicznej jako instrument kształtowania jakości przestrzeni miejskiej
S Palicki
STUDIA I MATERIAŁY, 103, 2009
52009
Rewitalizacja na tle innych przejawów odnowy miast
S Palicki
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 15 (1-2 Wpływ …, 2007
52007
Real estate appraisal in central-eastern Europe: Comparative analysis of Poland and Slovakia
A Adamuscin, S Palicki, I Rącka
Real estate management and valuation 25 (4), 50-62, 2017
42017
The Activities of Local Governments in the Revitalization of Public Space in Bulgaria and Poland
I Kostov, S Palicki, I Rącka
Real Estate Management and Valuation 25 (1), 103-111, 2017
42017
Ceny poznańskich i kaliskich nieruchomości lokalowych w percepcji studentów: wybrane wyniki badań znajomości rynku i preferencji potencjalnych nabywców
S Palicki, I Rącka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa …, 2014
42014
Housing Preferences in Various Stages of the Human Life Cycle
S Palicki
Real Estate Management and Valuation 28 (1), 91-99, 2020
32020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20