Sergiusz Herman
Sergiusz Herman
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Industry specifics of joint-stock companies in Poland and their bankruptcy prediction
S Herman
Proceedings of the 11th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2017
32017
Analiza porównawcza wybranych metod szacowania błędu predykcji klasyfikatora
S Herman
Przegląd Statystyczny 63 (4), 449-463, 2016
32016
Impact of joint-stock companies’ financial condition on real activities manipulation to manage earnings
S Herman
Wiadomości Statystyczne.The Polish Statistician 64 (10), 36-52, 2019
2019
Analiza porównawcza zdolności predykcyjnej wybranych metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw
S Herman
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80 (3), 199-216, 2018
2018
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PREDICTABILITY OF SELECTED METHODS FOR PREDICTING BUSINESS FAILURE
S Herman
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80 (3), 199-216, 2018
2018
Application of Generalized Data Envelopment Analysis on Warsaw Stock Exchange
S Herman
Conference Proceedings of the 12th Professor Aleksander Zelias International …, 2018
2018
Specyfika branżowa spółek akcyjnych w Polsce a prognozowanie ich upadłości
S Herman
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 971 (11), 41-59, 2017
2017
Efektywność funkcjonowania a zagrożenie upadłością polskich spółek akcyjnych
S Herman
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : analityka gospodarcza …, 2015
2015
Badanie efektywności szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce z zastosowaniem metody Data Envelopment Analysis
S Herman
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : rozważania ogólne. Modele …, 2014
2014
Publication of joint-stock companies’ financial results and their share prices on Warsaw Stock Exchange
S Herman
Intercathedra 4 (28), 2012
2012
Modyfikacja koncepcji fundamentalnego portfela papierów wartościowych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
S Herman
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 97-108, 2012
2012
Badania i raporty
A Domagała, S Herman
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12