Follow
Oleksii Shestakovskyi
Oleksii Shestakovskyi
Other namesОлексій Шестаковський, Алексей Шестаковский, Aleksei Shestakovskii
Independent Scholar, Ukraine
Verified email at ndi.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи
О Шестаковський
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
182013
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія
ОМ Балакірєва, ВА Головенько, ДА Дмитрук, ОВ Карнаухова, РЯ Левін, ...
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2011
162011
Attitudes about privatization and the shadow of communism: 25 Years of anti-market scepticism
T Brik, O Shestakovskyi
Ukraine in transformation: From Soviet republic to European society, 35-53, 2020
112020
Radicalized Europeans? The values of Euromaidan participants and prospects for the development of society
A Shestakovskii
Russian Politics & Law 53 (3), 37-67, 2015
112015
Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наукова доповідь
ОП Шестаковський, ЄВ Білоус
Інститут економіки і прогнозування НАН України, 2015
112015
Радикалізовані європейці: цінності Євромайдану в порівнянні з європейськими
О Шестаковський
Режим доступу: http://www. pravda. com. ua/articles/2014/01/14/7009459, 2014
92014
РАДИКАЛИЗИРОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ: ЦЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ЕВРОМАЙДАНА1
А Шестаковский
Европейский гуманитарный университет Центр передовых научных исследований и …, 2014
7*2014
Bazovi kul'turni osoblyvosti ukrayins' koho suspil'stva i mozhlyvosti yikh vykorystannya dlya sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku: naukova dopovid'
O Shestakovskyi, Y Bilous, OM Balakirieva
OM Balakirievoi, 2015
62015
Індекс підтримки національної гомогенності: досвід адаптації шкали інтолерантності
ОП Шестаковський
Київ: Український соціум, 2010
62010
Цінності й переконання у крос-національних дослідженнях
ОП Шестаковський
Економіка і прогнозування, 123-149, 2013
52013
Масштаби трудової міграції українців: досвід кількісної оцінки
ОМ Балакірєва, О Шестаковський
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
52012
Сприйняття населенням напрямів соціально–економічного розвитку країни як передумова готовності до системних реформ та модернізації
ОМ Балакірєва, ВА Головенько, ДА Дмитрук, РЯ Левін, ВІ Місютіна, ...
Науковий журнал „Український соціум”.––К, 7-30, 2010
52010
OLEKSII SHESTAKOVSKYI
O Shestakovskyi, M Kasianczuk, O Trofymenko
Социология: теория, методы, маркетинг 1, 127, 2021
42021
Determinants of social and economic inequality in modern Ukraine
OM Balakirieva
Institute of economics and forecasting NAS of Ukraine, Kyiv, 2011
42011
Study of Internalized Homonegativity (Internal Homophobia) : Analytical report
O Shestakovskyi, M Kasianczuk
32018
Де пролягають культурні відмінності між регіонами? Досвід застосування методології Г. Хофстеде в Україні
О Шестаковський
Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття …, 2014
3*2014
Радикализированные европейцы? Ценности участников Евромайдана и перспективы развития общества
А Шестаковский
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры, 24-49, 2014
32014
Gender inequality in Ukrainian labor market: Structural prerequisites and lasting stereotypes
O Shestakovskyi
Visnyk Kharkivskogo Natsionalnogo Universytetu Imeni VN Karazina 1045, 169-174, 2013
32013
Поширеність та особливості сприйняття етнічної дискримінації в Украйні
ОП Шестаковський
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum …, 2010
32010
Історико-теоретичний аналіз шкали Богардуса.
ОП Шестаковський
Укр. соціум, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20