Obserwuj
Петро Скрипчук
Петро Скрипчук
НУВГП, кафедра менеджмента
Zweryfikowany adres z nuwm.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Моніторинг довкілля: підручник
МО Клименко, АМ Прищепа, НМ Вознюк
К.: Видавничий центр «Академія 360, 2006
3072006
Екологічний менеджмент: підручник
ЛФ Кожушко, ПМ Скрипчук
К.: ВЦ “Академія, 2007
1592007
Социально-экономический потенциал устойчивого развития. Практикум
ЛГ Мельник, Л Хенс
Університетська книга, 2007
1162007
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИГ Коблянская, ТВ Нестеренко, ТА Акимова, ...
Университетская книга, 2009
562009
Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції
П Скрипчук
Економіка України, 55-63, 2006
532006
Словник-довідник з екологічного менеджменту Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2009. – 356 с.
ГТПСОІ Скрипчук П.М. Кожушко Л.Ф.
Рівне: НУВГП,, 2009
32*2009
Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням: монографія
ПМ Скрипчук
Nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvanni︠a︡, 2012
312012
Стандартизація і сертифікація в екології: Підручник
МО Клименко, ПМ Скринчук
Рівне: УД УВГП, 2003
282003
Екологічна сертифікація в сфері природокористування: еколого-економічні засади розвитку: монографія
ПМ Скрипчук
Рівне: НУВГП, 2011
242011
Організаційно-економічні основи запровадження екологічної стандартизації і сертифікації: монографія
ПМ Скрипчук
Nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvanni︠a︡, 2010
202010
Менеджмент якості довкілля: Монографія
ПМ Скрипчук
Рівне: НУВГП 350, 2006
172006
Економічні механізми екологічного маркування
ПМ Скрипчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
162007
Теоретико-методологічні основи формування системи екологічної стандартизації і сертифікації: монографія
ПМ Скрипчук
Nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvanni︠a︡, 2011
152011
Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації.
РВВ Скрипчук П.М., Строченко Н.І.
Рівне: НУВГП, 2014
142014
Оцінка екологічної безпеки осушуваних сільськогосподарських земель: Монографія
ПМ Скрипчук, ОІ Бондар, ВВ Рибак
Рівне: НУВГП, 2009
132009
Рекомендации по производству органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси (с учетом требований стандартов ЕС): справочное пособие
ЛЕ Совик, ПМ Скрипчук, СВ Тыновец
Минск: Мисанта, 2018
112018
Екологiчний менеджмент: пiдручник
ЛФ Кожушко, ПМ Скрипчук
112007
Екологічне маркування: інноваційні та організаційні аспекти
ПМ Скрипчук
Вид-во СумДУ, 2007
112007
Cучасні підходи до формування водогосподарського менеджменту
ПМ Скрипчук
Економіка та держава, 26-30, 2012
102012
МЕХАНІЗМ і КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
N Khomiuk, P Skrypchuk
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2018
82018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20