Obserwuj
Maryla Koss-Goryszewska
Maryla Koss-Goryszewska
Zweryfikowany adres z ibe.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Integration of migrants in Poland: Contradictions and imaginations
M Kosz-Goryszewska, M Pawlak
Institute for Public Affairs, Heinrich-Böll-Stiftung, 2018
102018
Wizerunek handlu ludźmi i kobiety–ofiary w prasie polskiej na przykładzie Gazety Wyborczej
M Koss-Goryszewska
W: J. Frelak (red.), Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum …, 2010
92010
Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości narodowych, etnicznych i rasowych w świetle prawa Unii Europejskiej
M Koss-Goryszewska
Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobrano z http://www. isp. org. pl …, 2010
72010
W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji: Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce
A Górska, M Koss-Goryszewska, J Kucharczyk, IS Publicznych, ...
Instytut Spraw Publicznych, 2019
42019
Testy dyskryminacyjne
M Koss-Goryszewska
Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach, 2010
42010
Wizerunek ofiary handlu kobietami w krajowym orzecznictwie karnym na podstawie analizy wyroków w sprawach o handel ludźmi w latach 1997-2009
M Koss-Goryszewska
Archiwum Kryminologii, 161-192, 2013
22013
Prasowy wizerunek ofiary handlu ludźmi w celu prostytucji
M Koss-Goryszewska
Societas/Communitas, 281-294, 2012
22012
POSTRZEGANIE OFIARY HANDLU KOBIETAMI W CELU PROSTYTUCJI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW ŚCIGANIA–WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH
M Koss-Goryszewska
Archiwum Kryminologii, 223-252, 2015
12015
zastosowanie krajowej ramy kwalifikacji do rozwijania umiejętności podstawowych przez dorosłych w Irlandii
M Koss-Goryszewska, S Walicka
Rocznik Andragogiczny 27, 107-121, 2020
2020
" Archiwum Kryminologii" 2015, t. XXXVII
K Krajewski, M Štefunková, J Czapska, E Radomska, D Wójcik, L Kirwil, ...
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2016
2016
Społeczna percepcja kobiet-ofiar handlu ludźmi w celu prostytucji. Analiza socjologiczna
M Koss-Goryszewska
2014
" Archiwum Kryminologii" 2013, t. XXXV
P Ostaszewski, S Mordwa, I Rzeplińska, M Grzyb, A Gutkowska, ...
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2014
2014
SUPPORT MODELS FOR ADULTS WITH LOW BASIC-SKILL LEVELS
M KOSS-GORYSZEWSKA, N MICHALAK, M OSTASZEWSKI, S WALICKA
LEARNING NEVER ENDS…, 139, 0
Raport z analizy desk research w projekcie Szansa–nowe możliwości dla dorosłych
A Duda, M Koss–Goryszewska, M Ostaszewski, M Staszewicz
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14