Jan Król
Jan Król
Zweryfikowany adres z il.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Eco-friendly materials for a new concept of asphalt pavement
KJ Kowalski, J Król, P Radziszewski, R Casado, V Blanco, D Pérez, ...
Transportation Research Procedia 14, 3582-3591, 2016
452016
Thermal and fatigue evaluation of asphalt mixtures containing RAP treated with a bio-agent
KJ Kowalski, JB Król, W Bańkowski, P Radziszewski, M Sarnowski
Applied Sciences 7 (3), 216, 2017
362017
Quality assessment of bituminous binders based on the viscoelastic properties: Polish experience
P Radziszewski, KJ Kowalski, JB Król, M Sarnowski, J Piłat
Journal of Civil Engineering and Management 20 (1), 111-120, 2014
362014
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
352016
Rheological behaviour of n-alkane modified bitumen in aspect of Warm Mix Asphalt technology
JB Krol, KJ Kowalski, P Radziszewski, M Sarnowski
Construction and Building Materials 93, 703-710, 2015
342015
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
302015
The study of the effect of internal structure on permeability of porous asphalt
JB Król, R Khan, AC Collop
Road Materials and Pavement Design 19 (4), 935-951, 2018
292018
Rubber modified bitumen–charter 4, Polymer modified Bitumen, Properties and characterization
I Gaweł, J Piłat, P Radziszewski, K Kowalski, J Król
Woodhead Publishing Limited, UK, 2011
26*2011
Effect of bitumen fluxing using a bio-origin additive
JB Król, KJ Kowalski, Ł Niczke, P Radziszewski
Construction and Building Materials 114, 194-203, 2016
252016
Binder blending estimation method in hot mix asphalt with reclaimed asphalt
A Liphardt, P Radziszewski, J Król
Procedia Engineering 111, 502-509, 2015
212015
Influence of microstructural behavior on multiple stress creep recovery (MSCR) in modified bitumen
J Król, P Radziszewski, KJ Kowalski
Procedia Engineering 111, 478-484, 2015
172015
Asphalt rubber as an alternative of polymer modified bitumen
P Radziszewski, J Piłat, M Sarnowski, KJ Kowalski, J Król, DZ Krupa
Proceedings of Asphalt Rubber, 475-488, 2012
162012
Bitumen fluxes of vegetable origin.
I Gawel, J Pilat, P Radziszewski, L Niczke, J Krol, M Sarnowski
Polimery 55 (1), 2010
152010
Selection of quiet pavement technology for Polish climate conditions on the example of CiDRO project
KJ Kowalski, W Bańkowski, JB Król, M Gajewski, R Horodecka, ...
Transportation Research Procedia 14, 2724-2733, 2016
132016
Laboratory and field investigations of polymer and crumb rubber modified bitumen
JB Król, P Radziszewski, KJ Kowalski, M Sarnowski, P Czajkowski
Journal of Civil Engineering and Architecture 8 (10), 2014
132014
Weryfikacja wymagań i metod oceny właściwości lepkosprężystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych
P Radziszewski, J Piłat, J Król, K Kowalski, M Sarnowski
The Institute of Roads and Bridges, 2011
132011
Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji
JB Król, P Radziszewski, K Kowalski, P Świeżewski
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria …, 2012
112012
Właściwości lepiszczy asfaltowych modyfikowanych parafinami nowej generacji. Projekt MMAC. Cz. 1
J Król, K Matraszek, J Piłat, P Radziszewski, KJ Kowalski
Magazyn Autostrady, 72-76, 2011
11*2011
Influence of overheating phenomenon on bitumen and asphalt mixture properties
M Sarnowski, KJ Kowalski, JB Król, P Radziszewski
Materials 12 (4), 610, 2019
92019
Towards understanding the polymerization process in bitumen bio-fluxes
JB Król, Ł Niczke, KJ Kowalski
Materials 10 (9), 1058, 2017
92017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20