Follow
Наталія Миколаївна Дем'яненко
Наталія Миколаївна Дем'яненко
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ–перша третина ХХ ст.): Монографія
НМ Дем’яненко
К.: ІЗМН 314, 1998
2651998
Педагогічна парадигма вищої школи України: генеза й еволюція
Н Дем’Яненко
Філософія освіти, 256-265, 2006
552006
Концепція компетнтнісно-професійного підходу в підготовці викладача вищого навчального закладу
НМ Дем’яненко
Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі …, 2009
352009
Система тьюторства: актуалізація ретродосвіду Великої Британії
НМ Дем’яненко
Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. у-ту імені ВГ Короленка, 72-75, 2006
322006
Ретроспектива педагогічної освіти в Україні (ХІХ–початок ХХ ст.)
НМ Дем’яненко, ІП Важинський
М.: МПА, 2002
282002
Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
НМ Дем'яненко, ІМ Кравченко
Фенікс, 2010
272010
Етнопедагогіка: навч. посібник
ВБ Євтух, АА Марушкевич, НМ Дем’яненко, ВВ Чепак
Ч. І/ВБ Євтух, АА Марушкевич, НМ Дем’яненко, ВВ Чепак.–Київ: Видавничо …, 2003
212003
Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX–початку XXI ст.
НМ Дем’яненко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
182011
Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі
Н Дем’яненко
Рідна школа, 32-38, 2012
172012
Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 60-66, 2009
152009
Історія вищої жіночої освіти в Україні: Київський Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.): монографія
НМ Дем’яненко, ІІ Прудченко
Київ: Вид. Голіцина, 2005
152005
Теорія і практика контекстного навчання: освітній простір педагогічної магістратури
Н Дем’яненко
Рідна школа, 12-16, 2013
142013
Інноваційні підходи до підготовки педагогічних кадрів
НМ Дем’яненко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
122012
Тьюторство–технологія супроводу особистісно-професійного розвитку студентів
НМ Дем’яненко
Історико-педагогічні студії: наук. часопис НПУ імені МП Драгоманова, 106-116, 2008
122008
Автономія університету: ретроспектива, модернізація
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 42-49, 2005
122005
Інноваційні трансформації освітнього простору педагогічного університету
НМ Дем’яненко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
112015
Контекстність освітнього простору вищої школи: рівень магістратури
Н Дем’яненко
Вища освіта України, 50-56, 2013
112013
Самостійна робота магістрантів в умовах модульного навчання: організація і управління
НМ Дем’яненко
Вища освіта України, 81-86, 2011
112011
Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині XX-на початку XXI ст.
НМ Дем’яненко
112011
Тьюторство як модель партнерських відносин викладач-студент
АМ Бойко, НМ Дем’яненко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2018
92018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20