Obserwuj
Tomasz Knopik
Tomasz Knopik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej UMCS
Zweryfikowany adres z umcs.eu
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
E-cooperative problem solving as a strategy for learning mathematics during the COVID-19 pandemic
T Knopik, U Oszwa
Education in the Knowledge Society (EKS) 22, e25176-e25176, 2021
462021
Parental involvement in remote learning during the COVID‐19 pandemic—Dominant approaches and their diverse implications
T Knopik, A Błaszczak, R Maksymiuk, U Oszwa
European Journal of Education 56 (4), 623-640, 2021
442021
Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat
E Domagała-Zyśk, T Knopik, U Oszwa
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017
392017
Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania postdiagnostyczne
T Knopik
Warszawa: ORE, 2018
212018
Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
E Domagała-Zyśk
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2018
192018
Self-determination and development of emotional-social competences and the level of school achievements in 10–11-year-old Polish students
T Knopik, U Oszwa
Education 3-13 48 (8), 972-987, 2020
172020
Functional Diagnosis as a Strategy for Implementing Inclusive Education in Poland1
E DOMAGALA-ZYSK, T Knopik
Revista Brasileira de Educação Especial 26, 203-220, 2020
132020
Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej
T Knopik
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018
132018
Predictors of the Subjective Effectiveness of Emergency Remote Teaching during the First Phase of the COVID-19 Pandemic.
T Knopik, E Domagala-Zysk
International Electronic Journal of Elementary Education 14 (4), 525-538, 2022
102022
Czas wolny... od nudy: zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych
T Knopik
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
102014
Zasoby odpornościowe uczniów w środkowym wieku szkolnym a ryzyko niedostosowania społecznego
U Oszwa, E Domagała-Zyśk, T Knopik
92017
Projektowanie uniwersalne jako perspektywa metodyczna edukacji włączającej
T Knopik, B Papuda-Dolińska, K Wiejak, G Krasowicz-Kupis
Niepełnosprawność, 53-69, 2021
82021
Diagnoza funkcjonalna
T Knopik
Działania postdiagnostyczne, 2018
82018
Czas wolny... od nudy
T Knopik
Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Warszawa, 2014
72014
KOTWICE KARIERY
T Knopik
LECHAA CONSULTING 1, 325, 2015
62015
Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności
M Knopik
Wrocław: SAWG, 2014
62014
Psychologia mądrości–w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych
A Sękowski, T Knopik
Chowanna 2, 2014, 2014
62014
Mity a rzeczywistość. Uwagi na temat społecznego funkcjonowania osób wybitnie zdolnych
A Sękowski, T Knopik
Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo 5, 9-21, 2008
52008
Assisting Strategies of the Parents of Students with Special Educational Needs in the Emergency Remote Learning in Poland
T Knopik, A Błaszczak, U Oszwa, R Maksymiuk
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (14 …, 2022
42022
Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria diagnostyczna KAPP dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4*2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20