Grzegorz Humenny
Grzegorz Humenny
IBE, UJ
Zweryfikowany adres z ibe.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Validating the Polish adaptation of the 11-item de Jong Gierveld Loneliness Scale
P Grygiel, G Humenny, S Rebisz, P Świtaj, J Sikorska
European Journal of Psychological Assessment, 2013
922013
The European Union structural funds and regional development. The perspective of small and medium enterprises in Eastern Poland
A Lewandowska, M Stopa, G Humenny
European Planning Studies 23 (4), 785-797, 2015
342015
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska, M Koniewski, ...
IBE, 2013
30*2013
Peer rejection and perceived quality of relations with schoolmates among children with ADHD
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz, E Bajcar, P Świtaj
Journal of attention disorders 22 (8), 738-751, 2018
282018
Using the de Jong Gierveld loneliness scale with early adolescents: factor structure, reliability, stability, and external validity
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz
Assessment 26 (2), 151-165, 2019
162019
The Stigma subscale of the Consumer Experiences of Stigma Questionnaire (CESQ): A psychometric evaluation in Polish psychiatric patients
P Świtaj, P Grygiel, J Wciórka, G Humenny, M Anczewska
Comprehensive psychiatry 54 (6), 713-719, 2013
152013
Wielowymiarowa struktura latentna w perspektywie analizy czynnikowej
G Humenny, P Grygiel
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych psychologii i socjologii …, 2015
14*2015
Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, M Koniewski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
13*2014
Poza ścisłą jedno-i wielowymiarowość. Struktura czynnikowa skali samotności de jong gierveld wśród dzieci
G Humenny, P Grygiel
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych psychologii i socjologii …, 2015
10*2015
Metoda edukacyjnej wartości dodanej w Polsce
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, B Kondratek, ...
Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie …, 2014
9*2014
(Ko) warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV–VI
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, M Koniewski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
72015
Loneliness and Depression among Polish University Students: Preliminary Findings from a Longitudinal Study.
P Grygiel, P Switaj, M Anczewska, G Humenny, S Rebisz, J Sikorska
Bulgarian Comparative Education Society, 2013
52013
Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach
D Tworzydło, G Humenny, R Góra, S Gawroński, T Soliński
Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów, 2003
52003
Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich na przykładzie Uniwersytetu Rzeszowskiego
P Grygiel, S Rębisz, G Humenny
Zarządzanie Publiczne, 2009
42009
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii: teoria i zastosowania
D Jankowska, A Pokropek, M Grudniewska, P Grygiel, A Hawrot, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
32015
Między migracją a szarą strefą. Formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Raport zbiorczy
P Grygiel, G Humenny, S Rębisz, P Klimczak
Rzeszów: MAX-DRUK Drukarnia Medyczna, 2010
32010
Między migracją a szarą strefą: formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zbiór artykułów
P Grygiel, G Humenny
BD CENTER, 2010
3*2010
Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, B Kondratek, ...
22014
Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum
G Humenny, M Koniewski, P Majkut, P Skórska
Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania, 128-141, 2014
22014
Between Isolation and Loneliness: Social Networks and Perceived Integration with Peers of Children Diagnosed with ADHD in Regular Classrooms.
P Grygiel, G Humenny, P Switaj, S Rebisz, M Anczewska
Bulgarian Comparative Education Society, 2014
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20