Paweł Balawender
Paweł Balawender
Research and Development Center of Technology for Industry
Verified email at cbrtp.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A New Model for the Regulation of Distribution System Operators with Quality Elements that Includes the SAIDI/SAIFI/CRP/CPD Indices
G Putynkowski, K Woźny, P Balawender, J Kozyra, Z Łukasik, ...
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal 19, 2016
92016
Comparative tests of power quality analyzers-harmonic distortion1
K Chmielowiec, M Zietek, K Piatek, A Firlit, R Szkoda, P Balawender
2012 IEEE 15th International Conference on Harmonics and Quality of Power …, 2012
72012
Analiza benchmarkingowa pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce
P. Balawender, E. Ciesielka, T. Drabek, P. Dybowski, Z. Hanzelka, P ...
Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Kazimierz …, 2016
1*2016
Analiza benchmarkingowa pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce
P. Balawender, E. Ciesielka, T. Drabek, P. Dybowski, Z. Hanzelka, P ...
Rynek Energii Elektrycznej: Energetyka rozproszona, 7-16, 2016
1*2016
Pomiary porównawcze rejestratorów jakości energii – wahania napięcia
MZ P. Balawender, K. Chmielowiec, A. Firlit, K. Piątek, R. Szkoda
Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce oraz …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5