Obserwuj
Piotr Ostrogórski
Piotr Ostrogórski
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Zweryfikowany adres z imgpan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Three-dimensional air velocity distributions in the vicinity of a mine heading’s sidewall
P Skotniczy, P Ostrogórski
Archives of Mining Sciences 63 (2), 2018
202018
Underground mine tunnel modelling using laser scan data in relation to manual geometry measurements
J Janus, P Ostrogórski
Energies 15 (7), 2537, 2022
172022
Methods for dynamic behavior improvement of tachometric and thermal anemometers by active control
P Ligęza, P Jamróz, P Ostrogorski
Measurement 166, 108147, 2020
102020
Badania eksperymentalne rozszerzonego systemu wraz z weryfikacją metodami symulacji komputerowych, w tym z wykorzystaniem modeli 3D
W Dziurzyński, J Kruczkowski, J Krawczyk, P Skotniczny, J Janus, ...
Report from the stage 8, 2013
92013
2303
J Kruczkowski, P Ostrogórski, SOM Metanoanemometr
Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych …, 2015
72015
Reduction of electromagnetic interferences in measurements of fast-changing air velocity fluctuations by means of hot-wire anemometer
P Ligęza, P Jamróz, P Ostrogórski
Flow Measurement and Instrumentation 79, 101945, 2021
62021
Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni
J Kruczkowski, P Ostrogórski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 15 (1-2), 23--30, 2013
52013
Nowe rozwiązania urządzeń do pomiaru pól prędkości i rozkładów stężenia metanu oraz wyniki badań porównawczych
J Janus, J Krawczyk, J Kruczkowski, P Ostrogórski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2013
52013
Metanoanemometr SOM 2303
J Kruczkowski, P Ostrogórski
Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych …, 2015
42015
Wasilewski St., 2014
W Dziurzyński, J Krawczyk, J Kruczkowski, A Krach, T Pałka, P Skotniczny, ...
Badania eksperymentalne rozszerzonego systemu wraz z weryfikacją metodami …, 0
4
Wieloskalowe modelowanie przepływu w rejonie ściany-wybrane zagadnienia
J Krawczyk, J Janus, P Ostrogórski, T Pałka
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 16 (1-4), 2013
32013
Laboratory investigations of stationary methane anemometer
J Kruczkowski, J Krawczyk, P Ostrogórski
Archives of Mining Sciences 62 (4), 2017
22017
Measurements of the Methane Concentration Along the Longwall Excavations and Longwall
P Ostrogórski, P Skotniczny, M Pucka
Archives of Mining Sciences, 195-204-195-204, 2022
12022
New method for ventilation methane content monitoring
J Kruczkowski, P Ostrogórski
Proceedings of the 11th International Mine Ventilation Congress, 269-279, 2019
12019
Environmental monitoring of the underground Crystal Caves Nature Reserve in the Wieliczka Salt Mine
W Dziurzyński, P Skotniczny, P Jamróz, P Ostrogórski
12018
Wyznaczenie wartości parametrów charakteryzujących turbulentny przepływ powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska kopalnianego
P Skotniczny, P Ostrogórski, J Krawczyk, J Janus
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 20, 2018
12018
Koncepcja rozproszonego systemu pomiarowego parametrów fizykochemicznych rejonu ściany w oparciu o analizę metod pomiarowych parametrów atmosfery kopalni węgla kamiennego
J Kruczkowski, P Ostrogórski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 20 (3), 2018
12018
Detekcja nagłych zmian w przebiegu strumienia objętości mierzonego przy użyciu Systemu Wielopunktowego Pomiaru Pola Prędkości
P Ostrogórski
Pr. Inst. Mech. Górotworu Pol. Akad. Nauk 18, 57-62, 2016
12016
Badanie możliwości wykorzystania siły poosiowej anemometru skrzydełkowego do kompensacji zawyżania wyniku pomiaru prędkości zmiennych
P Ostrogórski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 17 (3-4), 61 – 66, 2015
12015
Wybrane aspekty metodyki tworzenia wieloskalowych modeli numerycznych rejonu ściany
J Krawczyk, J Janus, P Ostrogórski
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 14 (1-4), 139-148, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20