Obserwuj
Ewa Głowacka
Ewa Głowacka
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej
E Głowacka
Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
482000
Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie
E Głowacka
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2011
182011
Kultura oceny w bibliotekach : obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych.
E Głowacka
Wydawnictwo UMK, 2015
162015
Ekologia informacji-sposób na choroby informacyjne?,„
E Głowacka
Forum Bibliotek Medycznych 2 (2), 151-164, 2009
142009
Research on the impact of academic libraries : areas, methods, indicators
G Ewa.
Library Management 40, S. 583-592, 2019
122019
Research on the impact of academic libraries : areas, methods, indicators.
E Głowacka
Library Management 40, 583-592, 2019
122019
Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno-informacyjnych
E Głowacka
Bibliotekarz Podlaski 4, s. 102-111, 2002
102002
Funkcje informacyjne internetowych stron WWW bibliotek – na przykładzie witryn polskich bibliotek uniwersyteckich
E Głowacka
Przegląd Biblioteczny, s. 46-53, 2000
10*2000
Metoda case study w badaniach i dydaktyce bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
E Głowacka
Przegląd biblioteczny 54 (1), 25-32, 1986
101986
Nowa edycja ISO 11620:2008: Information and Documentation – Library Performance Indicators. Analiza przyczyn i źródeł nowelizacji normy
E Głowacka
Przegląd Biblioteczny, 2011
82011
Jakość bibliotek cyfrowych-aspekty i kryteria oceny
E Głowacka
e-Mentor, 2011
82011
Koncepcja biblioteki jako „uczącej się organizacji”
E Głowacka
Zagadnienia Informacji Naukowej, 80-87, 1999
81999
Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities
M Górny, E Głowacka, M Kisilowska, Z Osiński
Wydawnictwo Rys, 2017
72017
Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług biblioteczno-informacyjnych
E Głowacka
Biuletyn EBIB, 2000
72000
Badania społecznego i ekonomicznego oddziaływania bibliotek akademickich. Obszary, projekty, metody
E Głowacka
Zarządzanie jakością w bibliotece, 23-35, 2017
62017
Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie
E Głowacka
Przegląd Biblioteczny, 2008
62008
Nowe role specjalistów z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
E Głowacka
Biblioteki wobec nowych zadań. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Głowackiej …, 2004
6*2004
Wpływ nauki o organizacji i zarządzaniu na terminologię oraz badania w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
E Głowacka
Przegląd Biblioteczny, 71-76, 2003
62003
Wskaźniki efektywności bibliotek według normy ISO 11620
E Głowacka
Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych: Chełm-Okuninka, 19-21 …, 2002
62002
Społeczne korzyści z funkcjonowania bibliotek. Obszary, metody analizy i oceny
E Głowacka
Przegląd Biblioteczny 81 (4), 431-439, 2013
52013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20