Lidia Dakowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Świat wartości przyszłych nauczycieli: studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku
LA Dakowicz
Trans Humana, 2006
102006
Świadomość wychowawcza białostockich rodzin: raport z badań
M Halicka, LA Dakowicz, A Skreczko
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2013
42013
Psychologiczno-pedagogiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn w kontekście noetycznego wymiaru osobowości
L Dakowicz, A Dakowicz
Mistrz i Przyjaciel. Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv., pod …, 2018
22018
Wychowanie do życia w rodzinie - wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia
L Dakowicz, A Dakowicz
Studia na Rodziną 2 (35), 65-76, 2014
22014
Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie samoakceptacji
L Dakowicz, A Dakowicz
Pedagogika Społeczna 71 (1), 147-160, 2019
12019
Trening umiejętności wychowawczych jako forma doskonalenia zawodowego nauczyciela
L Dakowicz, A Dakowicz
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009
12009
Ks. Janusz Mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej–stabilność i zmiana, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, ss. 438
L Dakowicz
Roczniki Nauk Społecznych, 235-240, 2020
2020
Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie transgresji
A Dakowicz, L Dakowicz
Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 40 (4), 295-310, 2019
2019
Mistrz i przyjaciel Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv
M Halicka, A Szafranek, LA Dakowicz, L Dyczewski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018
2018
Analiza systemów rodzinnych małżonków o wyższym i niższym poziomie poczucia bezpieczeństwa
L Dakowicz, A Dakowicz
Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym …, 2018
2018
Poczucie bezpieczeństwa małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku
L Dakowicz, A Dakowicz
Studia nad Rodziną 21 (3), 137-148, 2017
2017
Marital Satisfaction: A Psychological and Pedagogical Analysis of the Social Competence of Spouses
L Dakowicz, A Dakowicz
Rocznik Teologii Katolickiej 16, 97-109, 2017
2017
Kompetencje wychowawcze białostockich rodziców
L Dakowicz, M Halicka, A Skreczko
Studia nad Rodziną 37 (2), 165-182, 2015
2015
Wychowanie dzieci w rodzinach białostockich - kontynuacja tradycji czy zmiana?
A Skreczko, L Dakoiwcz, M Halicka
Studia nad Rodziną 2 (35), 253-269, 2014
2014
Ramowy Program Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku
L Dakowicz, A Dakowic, B Jocz, A Antczak
Miasto Białystok, 2014
2014
Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku
L Dakoiwcz
Kwartalnik "Edukacja" 3 (115), 74-82, 2011
2011
Trening doskonalacy kompetencje wychowawcze
L Dakowicz, A Dakowicz
Kwartalnik "Edukacja" 3, 127-131, 2009
2009
Czy patriotyzm jest wartością pożądaną w edukacji? Opinie nauczycieli szkół białostockich
L Dakowicz, A FiLiPEk
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009
2009
Relacja dziecko—drugi człowiek a relacja dziecko—media drukowane i elektroniczne
L Dakowicz, A Dakowicz
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008
2008
Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania
L Dakowicz
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20