Follow
Agnieszka Kubiak Cyrul
Agnieszka Kubiak Cyrul
Krakowska Akademia
Verified email at afm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: komentarz
J Szwaja, M Kępiński, M Mozgawa, M Poźniak-Niedzielska, R Skubisz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2019
872019
Dobra osobiste osób prawnych
A Kubiak-Cyrul
Kantor Wydawniczy" Zakamycze", 2005
292005
Kodeks spółek handlowych: komentarz
J Giezek, A Helin, K Jasińska, I Karasek-Wojciechowicz, P Kardas, ...
Warszawa: CH Beck, 2015
242015
Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego
AK Cyrul
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 19–34, 2015
7*2015
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych w prawie polskim,[w:] Dobra osobiste w XXI wieku
A Kubiak-Cyrul
Nowe wartości, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa, 2012
72012
Dobra osobiste osób prawnych
KC Agnieszka
Zakamycze, Kraków, 2005
42005
Komercjalizacja wyników badań naukowych
P Stec
Wolters Kluwer Polska, 2017
32017
Udostępnianie wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim z perspektywy prawa unijnego i orzecznictwa TS
A Kubiak-Cyrul
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 6 (3), 7-17, 2017
22017
Rekomendacje OECD jako ramy etyczne i prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji
A Kubiak-Cyrul
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały 26 (1), 103-117, 2020
12020
Personality Rights in Poland
A Kubiak-Cyrul
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 11 (3), 71-94, 2013
12013
State's Responsibility for International Crimes: Reflections upon the Rosenburg Exhibition
M Bainczyk, A Kubiak-Cyrul
Franz Steiner Verlag, 2021
2021
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 (27), 2020
R Adamus, A Golonka, J Stawnicka, K Jadczyk, K Marszał, G Wolak, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2020
2020
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
A Kubiak-Cyrul
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały 25 (2), 183-184, 2019
2019
Identyfikacja podmiotów prawnych w obrocie cyfrowym
W Cyrul, K Jasińska, A Kubiak-Cyrul, J Opiła, T Pełech-Pilichowski, ...
Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
2019
Geraint Howells, Christian Twigg-Flesner, Thomas Wilhelmsson, Rethinking EU Consumer Law, Routledge 2018, ss. 356 (Agnieszka Kubiak-Cyrul)
A Kubiak-Cyrul
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 7 (6), 169-172, 2018
2018
W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości
K Banasik, A Kargol, A Kubiak-Cyrul, M Lubelski, E Plebanek, A Strzelec
Oficyna Wydawnicza AFM, 2018
2018
Obowiązki informacyjne sponsora badań klinicznych produktów leczniczych w świetle Rozporządzenia Nr 536/2014
W Cyrul, A Kubiak-Cyrul
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2018
2018
Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych
A Kubiak-Cyrul
Problemy Transportu i Logistyki 40, 99-110, 2017
2017
Strona internetowa jako trwały nośnik informacji w umowach konsumenckich zawieranych online w prawie polskim i unijnym
W Cyrul, A Kubiak-Cyrul
Warszawa: Wolters Kluwer, 2017
2017
Twórcy projektów wynalazczych i ich prawa osobiste
AKC Janusz Szwaja
Prawo własności przemysłowej. Tom 14a. System Prawa Prywatnego, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20