Dominika Winogrodzka
Dominika Winogrodzka
PhD student, SWPS University of Social Sciences and Humanities
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective
J Sarnowska, D Winogrodzka, P Pustułka
Przegląd Socjologiczny 67 (3), 111-134, 2018
62018
Badacz/ka wobec doświadczenia. Studia nad niepełnosprawnością
D Winogrodzka
32013
Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego" Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: raport końcowy z badania …
A Otręba-Szklarczyk, M Pierzchała, A Strzebońska, D Szklarczyk, ...
Kraków: Fundacja Rozwoju Badań Społecznych, 2017
22017
Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek
P Pustułka, D Winogrodzka, M Buler
Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny 4 (174), 139-164, 2019
12019
Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce
D Winogrodzka, I Mleczko
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 1 (171), 85-106, 2019
12019
Od redaktorów
J Grotowska-Leder, SA Morimoto, I Kudlińska-Chróścicka, ...
2019
Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów
D Winogrodzka, J Sarnowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (4), 2019
2019
Nauki społeczne i humanistyczne w Polsce: analiza systemu, dobre praktyki, model promocji
Z Marcin K, A Strzebońska, D Winogrodzka, M Strzeboński, M Jelonek
https://humanistyka.ignatianum.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/Nauki-spo …, 2018
2018
Praktyki studenckie wysokiej jakości - czy to możliwe? Doświadczenia studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
D Winogrodzka
Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne (red.) E. Kolasińska, J …, 2017
2017
RYZYKO PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI A SAMOPOMOCOWE TECHNIKI POLSKICH MŁODYCH PREKARIUSZY I PREKARIUSZEK
D Winogrodzka
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–10