Dominika Winogrodzka
Dominika Winogrodzka
PhD student, SWPS University of Social Sciences and Humanities
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective
J Sarnowska, D Winogrodzka, P Pustułka
Przegląd Socjologiczny 67 (3), 111-134, 2018
32018
Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce
D Winogrodzka, I Mleczko
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 1 (171), 85-106, 2019
2019
Nauki społeczne i humanistyczne w Polsce: analiza systemu, dobre praktyki, model promocji
Z Marcin K, A Strzebońska, D Winogrodzka, M Strzeboński, M Jelonek
https://humanistyka.ignatianum.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/Nauki-spo …, 2018
2018
Praktyki studenckie wysokiej jakości - czy to możliwe? Doświadczenia studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
D Winogrodzka
Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne (red.) E. Kolasińska, J …, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–4