Follow
Sławomir Kotylak
Sławomir Kotylak
Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Góra
Verified email at wez.uz.zgora.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings
M Michalowska, S Kotylak, W Danielak
Management 19 (1), 57, 2015
312015
Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research
P Kułyk, M Michałowska, S Kotylak
Management 21 (1), 205-222, 2017
172017
Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej
S Kotylak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 715-728, 2013
142013
Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
S Kotylak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 35 …, 2009
92009
Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu
S Kotylak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 149-170, 2013
82013
Wyzwania kreatywnej gospodarki
J Markiewicz, S Kotylak, E Szczech-Pietkiewicz
Texter, 2016
62016
The impact of infrastructural development on the sector of creative and cultural industries
S Kotylak, K Małachowski
6th Central European Conference in Regional Science–CERS, 756-767, 2017
42017
Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
S Kotylak
Ekonomiczne Problemy Usług 117, 369-382, 2015
42015
Coaching culture in the context of the emergence of creative class
S Kotylak, M Michałowska, W Danielak
Management 19 (2), 52-66, 2015
32015
Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich
S Kotylak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 331-340, 2014
32014
Comparative analysis of cultural and creative industries in selected cities in Turkey and Poland
S Kotylak, M Egri
Market in the modern economy. Management – processes, 73-80, 2014
32014
The economic role cultural and creative industry in Europe in the years of crisis 2008-2012
S Kotylak
The Business & Management Review 7 (5), 205, 2016
22016
Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego
S Kotylak
Marketing i Zarządzanie, 85-98, 2013
22013
Analiza sieci społecznych (SNA) jako narzędzie audytu rozwoju komunikacji społeczeństwa informacyjnego
S Kotylak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 67 …, 2011
22011
Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych
S Kotylak
Ekonomiczne Problemy Usług 126, 157-168, 2017
12017
How the On-demand Economy Can Change Logistics and Supply Chain Management?
K Witkowski, S Nikiel, S Kotylak
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (12, cz. 1 Nowe kierunki w zarządzaniu …, 2016
12016
Potencjał klasy kreatywnej jako elementu strategii rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych obszarów miejskich
S Kotylak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 75-85, 2016
12016
Zarządzanie projektami
S Kotylak
12014
Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu
S Kotylak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 55 …, 2010
12010
Analysis model of control and audit influence on the economic aspect of enterprise's business
S Kotylak
Management 13, 152-163, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20