Krzysztof Deska
Krzysztof Deska
Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Katedra Geodezji
Zweryfikowany adres z wilsig.tu.koszalin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Koncepcja metodyki testowania tachimetrów z laserowym dalmierzem impulsowym w kontekście pomiarów struktury geometrycznej przekryć wiszących
W Pawłowski, K Deska
Zeszyty Naukowe. Budownictwo/Politechnika Łódzka, 176-186, 2006
8*2006
Badania doświadczalne z zakresu sposobu sygnalizacji punktów przekryć wiszących na potrzeby pomiarów diagnostycznych
K Deska, W Pawłowski
Zeszyty Naukowe. Budownictwo/Politechnika Łódzka, 72-90, 2007
62007
Registration of geometrical structure of a large-span suspended roof for diagnostic purposes
K Deska, W Pawłowski
Reports on Geodesy, 87, 2009
52009
Analiza dokładności określenia powierzchni działek rolnych na potrzeby systemu IACS
K Deska
Przegląd Geodezyjny 78 (1), 3-9, 2006
42006
Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów.
GJ Koziński, M Skrzatek, K Król, T Salata, A Trystula
32016
Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania katastru nieruchomości w Polsce
M Mika, A Kwartnik‑Pruc, P Leń, A Bielska, G Oleniacz, L Dawid, K Deska, ...
Współczesne problemy i trendy. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, 2015
32015
Wybrane problemy tworzenia użytków ekologicznych na przykładzie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin
L Dawid, K Deska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (5), 445-451, 2014
32014
Porównanie i ocena kompletności danych o użytkach ekologicznych w wybranych rejestrach na przykładzie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin
L Dawid, K Deska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
32014
Wybrane problemy rejestracji i ewidencji użytków ekologicznych
L Dawid, K Deska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of …, 2014
32014
Niektóre aspekty udostępniania i wymiany danych pomiędzy Ewidencją Gruntów i Budynków, a Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli (IACS)
K Deska
XVII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach …, 2003
32003
An investigation into the influence of a temperature load of a suspended roof in measurements for diagnostic purposes
K Deska
Geomatics and Environmental Engineering 7 (1), 47--56, 2013
22013
Badania sieci odniesienia do wyznaczania przemieszczeń obudowy wykopu
K Deska
Materiały Budowlane, 55--58, 2013
22013
Measurements of large-span roofs-diagnostic aspects
K Deska, W Pawłowski
Reports on Geodesy, 107-113, 2011
22011
Struktura geometryczna konstrukcji wiszącej i stan przemieszczenia wywołany ciężarem śniegu
J Filipkowski, K Deska
Awarie budowlane, 24-27, 2011
22011
Zakres i uwarunkowania rejestracji struktury geometrycznej przekrycia wiszącego na potrzeby diagnostyczne
K Deska, W Pawłowski
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010
22010
Wybrane problemy geodezji inżynieryjnej
TŚ Paweł Ćwiąkała, Krzysztof Deska, Rafał Kocierz, Łukasz Ortyl, Tomasz ...
WSI-E w Rzeszowie, 2015
1*2015
Measurements of roofs for diagnostic purposes
K Deska, W Pawlowski
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 15 (1), 2013
12013
Rejestracja struktury geometrycznej przekrycia wiszącego na przykładzie zadaszenia amfiteatru w Koszalinie
W Pawłowski, K Deska
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009
12009
Effective Mechanism for Measuring Forces in Tension Member
J Filipkowski, K Deska
2019
METODYKA OKREŚLANIA ZMIAN STANU GEOMETRYCZNEGO KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA WISZĄCEGO W WARUNKACH OBCIĄŻENIA
K Deska
INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH, 273–285, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20