Follow
Romuald Derbis
Romuald Derbis
Prof.psychologii, Uniwersytet Opolski; Opole University;
Verified email at uni.opole.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność
R Derbis, A Bańka
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 1998
541998
Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia
A Bańka, R Derbis
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1994
431994
Fear of COVID-19 and life satisfaction: The role of the health-related hardiness and sense of coherence
J Dymecka, R Gerymski, A Machnik-Czerwik, R Derbis, M Bidzan
Frontiers in Psychiatry 12, 712103, 2021
402021
Work satisfaction, psychological resiliency and sense of coherence as correlates of work engagement
R Derbis, AM Jasiński
Cogent Psychology 5 (1), 1451610, 2018
382018
Doświadczanie codzienności: poczucie jakości życia, swoboda działania, odpowiedzialność, wartości osób bezrobotnych
R Derbis
Wydaw. WSP, 2000
362000
Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego
R Derbis, Ł Baka
Czasopismo Psychologiczne 17 (2), 277-287, 2011
342011
Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne
R Derbis
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, 2007
302007
Doświadczanie codzienności
R Derbis
Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 2000
282000
Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych
A Bańka, R Derbis
Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, 1995
211995
Miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia osób bezrobotnych
E Kasprzak, R Derbis
Instytut Psychologii; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1999
181999
The role of the happiness philosophy and core self-evaluations in defining job satisfaction as seen by the self and the significant other
RB Walczak, R Derbis
Polish Journal of Applied Psychology 13 (4), 55-66, 2015
152015
Samoocena, afekt i nastrój jako wyznaczniki jakości życia
K Trawka, R Derbis
Psychologia Jakości Życia 5 (1), 1-22, 2006
152006
Jakość rozwoju a jakość życia
R Derbis
Zakład Psychologii WSP, 2000
152000
Workload, job satisfaction and occupational stress in Polish midwives before and during the COVID-19 pandemic
AM Jasiński, R Derbis, R Walczak
Medycyna pracy 72 (6), 623-632, 2021
142021
Relations between parenting stress, attachment, and life satisfaction in mothers of adolescent children
K Lubiewska, R Derbis
Polish Journal of Applied Psychology 14 (2), 87-112, 2016
142016
Psychometryczne właściwości Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C
Ł Baka, R Derbis, R Walczak
Czasopismo Psychologiczne 21 (2), 163-174, 2015
112015
Job stressors, job burnout and work engagement: Do work-family conflict and type-A behaviour play roles in regulating them
Ł Baka, R Derbis
Polish Journal of Applied Psychology 10 (1), 129-155, 2012
112012
The anxiety-buffering properties of cultural and subcultural worldviews: Terror management processes among juvenile delinquents
L Baka, R Derbis, M Maxfield
Polish Psychological Bulletin 43 (1), 1-11, 2012
102012
Znaczenie pracy dla jakości życia
R Derbis
W: Bańka A., Derbis R.[red.]. Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych …, 1995
101995
Social support at work and job satisfaction among midwives: The mediating role of positive affect and work engagement
AM Jasiński, R Derbis
Journal of Advanced Nursing 79 (1), 149-160, 2023
92023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20