Obserwuj
Marcin Boruta
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów
M Boruta
Progress in Economic Sciences, 2017
122017
Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości
Ł Strączkowski, M Boruta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2018
52018
Kompleksowe rozwiązania mieszkaniowe dla seniorów odpowiedzią na demograficzne wyzwania przyszłości
K Suszyńska, M Boruta
Świat Nieruchomości-World of real estete journal”, ŚN-WOREJ 100 (2017), 45-49, 2017
32017
Sposoby finansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych przez seniorów
M Boruta, A Chodkiewicz
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa …, 2018
22018
Comprehensive housing solutions for seniors–A response to demographic challenges of the future
K Suszyńska, M Boruta
World of Real Estate Journal (Swiat Nieruchomosci), 45-50, 2017
22017
Czynniki warunkujące migracje seniorów do komercyjnych domów opieki w świetle wyników badań własnych
M Boruta
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
12018
Determinanty efektywności inwestowania w komercyjne domy seniora w Polsce
M Boruta
2019
Senior jako nabywca nieruchomości na rynku mieszkaniowym w opinii pośredników w obrocie nieruchomościami-wybrane obszary
M Boruta, P Bartkowiak, A Chodkiewicz
Świat Nieruchomości, 2018
2018
Wpływ liberalizacji usług w Unii Europejskiej na innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych. Wyniki badań
K Borowski, M Boruta, A Dąbrowska, M Jankiewicz, M Janoś-Kresło, ...
Acta Universitatis Lodziensis 337, 4, 2018
2018
Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora
P Bartkowiak, M Boruta
Studia i Prace WNEiZ US 52, 443-455, 2018
2018
Komercyjne domy seniora w Polsce a gerontechnologia–wyniki badań
M Boruta
Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, 96-108, 0
Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości
M Boruta
Najnowszy numer
K Suszyńska, M Boruta
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13