Obserwuj
Ewa Feder-Sempach
Ewa Feder-Sempach
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ryzyko inwestycyjne: analiza polskiego rynku akcji
E Feder-Sempach
CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2011
332011
Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect–analiza porównawcza
E Feder-Sempach
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010
172010
Beta coefficients of polish blue chip companies in the period of 2005–2011
W Dębski, E Feder-Sempach
Folia Oeconomica Stetinensia 12 (2), 90-102, 2012
152012
Tracking ability of exchange-traded funds. Evidence from Emerging Markets Equity ETFs
T Miziołek, E Feder-Sempach
Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski 50 (3), 221-248, 2019
102019
Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015–analiza porównawcza
E Feder-Sempach
Studia Ekonomiczne, 20-30, 2017
102017
Beta stability over bull and bear market on the Warsaw Stock Exchange
W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski
Folia Oeconomica Stetinensia 16 (1), 75-92, 2016
92016
International Equity Exchange-Traded Funds: Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks
T Miziołek, E Feder-Sempach, A Zaremba
Palgrave Macmillan, 2020
82020
Time-varying beta—the case study of the largest companies from the Polish, Czech, and Hungarian stock exchange
W Dębski, E Feder-Sempach, P Szczepocki
Emerging Markets Finance and Trade 57 (13), 3855-3877, 2021
72021
Reserve Currency Status as a Safe Asset Determinant. Empirical Evidence from Main Public Issuers in the Period 2005–2017
J Bogołębska, E Feder‑Sempach, E Stawasz‑Grabowska
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 22 (3), 65-81, 2019
62019
Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW
W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski
Zarządzanie i Finanse 4 (2), 89-102, 2013
62013
The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
E Feder‑Sempach, P Szczepocki
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
52022
Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets–a Comparative Study
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
Contemporary Economics 12 (1), 5-16, 2018
52018
Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 3 (3), 65-74, 2015
52015
Intervalling Effect On Estimating The Beta Parameter For The Largest Companies On The WSE
W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski
Folia Oeconomica Stetinensia 14 (2), 270-286, 2015
42015
Analiza porównawcza prognozy dla wybranych spółek w indeksu WIG20
E Feder-Sempach
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 84-91, 2010
42010
Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowujČ wyniki indeksów?
T Mizioïek, E Feder-Sempach
32018
Rynki giełdowe i alternatywne systemy obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej
E Feder-Sempach
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 264, 2012
3*2012
How precisely European equity ETFs mirror their flagship benchmarks? Evidence from funds replicating performance of Euro Stoxx 50 Index
E Feder-Sempach, T Miziołek
Journal of Asset Management 24 (2), 121-135, 2023
22023
Ryzyko akcji notowanych na GPW: parametr beta i jego zastosowanie
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020
22020
The operation and microstructure of exchange-traded funds
T Miziołek, E Feder-Sempach, A Zaremba, T Miziołek, E Feder-Sempach, ...
International Equity Exchange-Traded Funds: Navigating Global ETF Market …, 2020
22020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20